literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 5

 • Kun. Jonas Boruta SJ. Tradicijos – senos ir naujos
 • Vladas Braziūnas. Eilėraščiai
 • Jolita Skablauskaitė. Klajonės. Apysaka
 • Joseph Brodsky. Vertumnas. Gianni Buttafavos atminimui. Vertė T. Venclova
 • Heinrich Böll. Du apsakymai. Vertė J. Kunčinas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Prakalbinti tylinčias kultūros, prasmes. Į Alinos Stankienės, Ilonos Maziliauskienės, Eglės Juodvalkės, Viktorijos Skrupskelytės klausimus atsako Elena Bukelienė, Viktorija Daujotytė, Jurga Ivanauskaitė, Vanda Zaborskaitė
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Filosofija ir literatūra. Jonas Mikelinskas atsako į Vytauto Rubavičiaus klausimus
 • TĖVŲ ŽEMĖ. Petras Bražėnas. Pradžia
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Julija Maceinienė. Dienoraštis (Tęsinys)
 • Rimvydas Šilbajoris. Pasidalijimas mintimis per Atlantą. Laiškai R. Pakalniškiui (Pabaiga)
 • RECENZIJOS. Judita Vaičiūnaitė. Amžinas egzistencijos žavesys (D. Kajoko „Žuvusi avis“)
  Valdas Kukulas. Spėlionė, vizija, hipotezė? (V. Sventicko „Keturi portretai“)
  Klaudijus Maniokas. Kaip iš savęs išvaryti Dievą? (F. Nyčės „Rinktiniai raštai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Algimantas Baltakis. Avyžius liks Avyžiumi
 • Bronys Savukynas. Didžioji A. J. Greimo idėja