literatūros žurnalas

1998 m. Nr. 3

 

 • Marcelijus Martinaitis. Vienos nakties trajektorijos
 • Onė Baliukonytė. Kalė širdis. Eilėraščiai
 • Jurgis unčinas. Kilnojamosios Rôntgeno stotys. Romanas (Tęsinys)
 • Gintaras Patackas. Kauno senamiesčio
 • kavinių bliuzai ir rapsodijos. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Trys novelės
 • Gintaras Grajauskas. Eilėraščiai
 • Oscar Wilde. Salomėja. Vieno veiksmo tragedija. Vertė G. Baužytė-Čepinskienė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Rima Pociūtė. Autobiografija: lietuvės Ievos savianalizė
 • Gitana Vanagaitė. Asmuo ir laikas autobiografijoje: tremties retorika ir sąmoningumas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Rinkausi ir renkuosi gyvenimą… Su poetu Alfonsu Maldoniu kalbasi literatūros kritikas Valentinas Sventickas
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Rita Repšienė. Nuo sacrum iki profanum
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Jmes J. Y. Liu. Kinų literatūros teorijos (Pradžia). Vertė L. Poškaitė
 • AKIRATIS. Rūta Skendelienė. Fiodoro Dostojevskio asmenybė ir kūryba psichoanalizės požiūriu
 • RECENZIJOS. Judita Vaičiūnaitė. Du debiutai (D. Šimonio „Spiečius“, P. Jurašiaus „Mano paauglystės fenomenas“)
  Almantas Samalavičius. Valdymo aistros anatomija (R. Gavelio „Prarastų godų kvartetas“)
  Renata Šerelytė. Abejojančio gėrio trupinys (B. Jonuškaitės „Didžioji sala“)
  Solgita Pranaitytė. „Iliuzija aukso laše“ (G. Cieškaitės „Pragaro smurtas, dangaus ištikimybė“)
  Gintaras Bleizgys. Vertimo meistrystė (Cz. Miłoszo „Rinktiniai eilėraščiai“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Stasys Jonauskas. Eilėraščių maras