literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 6

 • Vytautas Cinauskas. Ar pasemsime vandens?
 • Kazya Bradūnas. Eilėraščiai
 • Milanas Kundera. Nepakeliama būties lengvybė. Romanas (Pradžia). Vertė A. Grybauskas
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Vaidotas Morkūnas. Dvi novelės
 • Česlovas Milošas. Iš knygos „Kronikos“. Vertė L. Giraitis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. „…eilėraščių, kaip trokštąs vandens“
  Antanas Vaičiulaitis. Stendhalis Lietuvoje
 • AKCENTAI. Petras Bražėnas. Neramaus talento vaisius
 • KALBA IR KALBOTYRA. Vytautas Ambrazas. Grįžtame prie tikrųjų vardų
 • ESĖ. Vincas Trumpa. Levas Karsavinas – istorikas, filosofas, žmogus
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. José Ortega Y Gassetas. Masių sukilimas (Tęsinys). Vertė E. Treinienė
 • IŠ PRAEITIES. Antanas Vaitulionis. Miško tragedijos (Pabaiga)
 • PALEI BALTIJĄ. Silvestras Gaižiūnas. Dauguvos aimanos. 1919–1991. Magiškasis Janio Ežerinio pasaulis
 • RECENZIJOS. Algimantas Baltakis. Tobulas ašaros perlas (R. Jonučio „Vėžių maras“)
  Juozas Erlickas. Ir amžinoji šviesa joms te… („Naujos lietuvių dramos’90“)
  Donatas Valančiauskas. Nusivylimai (G. Patacko „Lampėdžių karjero paslaptis. Gulago univermagas“)
  Vytautas Skripka. Iš bėgančių akimirkų (D. Žilaitytės „Neužmirštuolė ir dulkės“)
  Janina Riškutė. Naujos poezijos knygos
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. Nauji prasmių kontekstai ir Salomėja Nėris
 • IŠ REDAKCIJOS PAŠTO. Liūtas Mockūnas. Antologijos sudarytojo bliuzai