literatūros žurnalas

2008 m. Nr. 8–9

 • Valdas Kukulas. Kas butų, jeigu butų, bet niekada nebūna
 • Tomas Venclova. Eilėraščiai
 • Alfonsas Bieliauskas. Amžiai su amūrais. Romano fragmentai
 • Diana Šarakauskaitė. Vėjais mano Veisiejai vėjais. Eilėraščiai
 • Levas Kovarskis. Šokių mokytojos laidotuvės. Apsakymas
 • Marija Dočkutė. Eilėraščiai
 • Ingmar Bergman. Rudens sonata. Vertė Z. Mažeikaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRTIKA. Imelda Vedrickaitė. Girtuokliai, juokdariai ir šventieji pamišėliai
 • Mūza padiktuoja poetui… Poetas Tomas Venclova atsako į literatūrologo Tomo Andriukonio klausimus
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Kornelijus Platelis, Raimondas Kašauskas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Kritiškas mąstymas yra žmogaus bėda. Literatūros kritikas Valentinas Sventickas atsako į Danieliaus Mušinsko klausimus
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Idėjų ir širdžių sąsajos. Antano Maceinos ir Stasio Ylos laiškai. Parengė G. Mikelaitis
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Sigmund Freud. Tabu ir jausmų ambivalencija. Vertė A. Merkevičiutė
 • RECENZIJOS. Donata Mitaitė. Paskutinis Alfonso Maldonio tikrumas (A. Maldonio „Už saulėlydžio“)
  Renata Šerelytė. Po vešliais nelaisvės kerais (P. Dirgėlos „Jauno faraono vynuogynuose“)
  Viktorija Šeina. Suplėkęs užantis tarp mirties ir gyvybės (R. Stankevičiaus „Laužiu antspaudą“)
  Vitas Areška. Traumuojančių išgyvenimų maskuotė (J. Kalinausko „Miego meistras“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Guntis Berelis. Kultūros kanonas. Vertė A. Valionis
  Deimantė Kažukauskaitė. Mūsų novelės nobelis