literatūros žurnalas

2012 m. Nr. 5–6

 • Marcelijus Martinaitis. Apie Maironį, kurio nėra knygose
 • Stasys Stacevičius. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Apeigos. Lapių medžioklė. Valkatos monologas. Šešiolika kalbos įsakymų
 • Paulina Žemgulytė. Nida. Paskui keliaujantį smėlį. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Volas. Trijų paveikslų scenarijus tragikomedijai
 • Rasa Kutkaitė. Eilėraščiai
 • Agota Stašytė. Džekas. Apsakymas
 • Michael Augustin. Kas gero iš to, kad žinosi. Vertė Antanas A. Jonynas
 • Leena Krohn. Netikras langas. Vertė Aida Krilavičienė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Šeina. Laisvė duobėje, arba Egzistencijos absurdo akivaizdybė (A. Ambraso ir R. Midvikio pjesė „Duobė“)
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Viktoras Rudžianskas, Gintaras Grajauskas, Gintaras Bleizgys
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Suvaldyti klyksmą. Rašytoja Dalia Jazukevičiūtė atsako į Romo Daugirdo klausimus
 • IŠ PRAEITIES. Eugenija Ulčinaitė. Du miestai: Vilniaus ir Rygos aprašymai XVI–XVIII amžiaus literatūroje
 • POLEMIKA. Algimantas Bučys. Kaip vadinsime „1262 metų chronografą“ – lietuvišku ar judėjišku (žydišku)?
 • KELIONIŲ DIENORAŠTIS. Tomas Venclova. Tolimųjų Rytų užrašai (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Nerijus Cibulskas. Vaizdas pro kambario langą (A. A. Jonyno „Kambarys“)
  Elžbieta Banytė. Išganymo moteriškumas ar moteriškumo išganymas? (L. S. Černiauskaitės „Medaus mėnuo“)
  Dovilė Kuzminskaitė. Knyga, liudijanti kančią (A. Šlepiko „Mano vardas – Marytė“)
  Donata Mitaitė. Apie poetą ir jo advokatą (V. Sventicko „Apie Justiną Marcinkevičių“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Marijus Širvinskas. Vartotojų kartos vox vocis