literatūros žurnalas

1995 m. Nr. 4

 • Vladas Šimkus. Transcendentinis metodas, arba Vargas dėl ŽO
 • Eduardas Mieželaitis. Carmina eroticus. Eilėraščiai
 • Henrikas Algis Čigriejus. Pora kelionių iš miesto į miestelį. Novelės
 • Gražina Cieškaitė. Lelijų elegijos. Eilėraščiai
 • Birutė Jonuškaitė. Trys apsakymai apie senį
 • Julius Keleras. Eilėraščiai
 • Nelė Mazalaitė. Kas nutiko Vaivorų giminei…
 • Patrick Süskind. Kontrabosas. Vertė J. Kunčinas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. „Metų“ anketa: Literatūra ir visuomenė. Vytautas Kubilius, Juozas Aputis, Vanda Zaborskaitė, Sigitas Parulskis
  Elena Baliutytė. Pašauktas būti kritiku
 • AKCENTAI. Solveiga Daugirdaitė. Kitas Radauskas (H.Radausko „Apie kūrybą ir save“)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Antano Maceinos laiškai Juozui Kojeliui
 • IŠ PRAEITIES. Vytautas Berenis. Provincialų dialogai apie žemaičių tautą
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Mircea Eliade. Mitų struktūra. Vertė R. Makselis
 • RECENZIJOS. Janina Riškutė. Pirmosios knygos – 1994 (V. Gedgaudo „Kapsulė“, L. S. Černiauskaitės „Trys paros prie mylimosios slenksčio“)
  Onė Baliukonytė. Neišduoti (J. Švabaitės „Žiemos erškėtis“)
  Judita Vaičiūnaitė. Šešiasdešimt meilės eilėraščių (Z. Jankauskaitės „Neužgesink manęs“)
  Elina Naujokaitienė. Fantazijos ir mito pasaulis (Dž. R. R. Tolkino „Žiedų valdovas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Robertas Keturakis. Didžiosios kunigaikštystės mirties liudininkas