literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 2

 • Valentinas Sventickas. Kaip ateina knygos
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Apsakymai
 • Eugenijus Ališanka. Eilėraščiai
 • Robert Walser. Pasivaikščiojimai. Apysaka. Vertė J. Kunčinas
 • Marija Macijauskienė. Eilėraščiai
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Literatūra mirties paunksmėje
  Donatas Sauka. Pajacas ar literatūros riteris? (Pradžia)
 • AKCENTAI. Audinga Peluritytė. „..man grožis tarsi amžina ugnis“ (E. Mieželaičio „Laida“)
 • DEKALOGAS IR POEZIJA. Onė Baliukonytė. Kieno Karūnai?
  ESĖ. Nida Tregub. Čiurlioniai – XX amžiaus Jūratė ir Kastytis
  MŪSŲ PUBLIKACIJA. Konfucijus. Pašnekesiai (Lun-yu). Vertė Z. Mažeikaitė
 • TREMTIES ARCHYVAS. Stasys Jameikis. Ešelonas rieda i nežinią (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Sigitas Parulskis. Klasikinio skonio novelės (V. Žvirdausko „Šeštasis keleivis“)
  Liudvikas Jakimavičius. Poezijos mažakraujystė (G. Grajausko „Tatuiruotė“)
  Albertas Ruzgas. Literatūras sensacija (L. Gudaičio „Tautinio epo kūrėjas“)
  Bonifacas Stundžia. Veikalas apie nesumeluotą istoriją (Z. Zinkevičiaus „Rytų Lietuva praeityje ir dabar“)
 • LITERATŪROS PUSLAPIAI UŽSIENYJE. Valdas Petrauskas. Autorių maratonas Toronte
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Aputis. Netekome ryškios beletristės