literatūros žurnalas

2002 m. Nr. 12

 

 • VALENTINAS SVENTICKAS. Savaitė
 • ONE BALIUKONĖ. Pro aguonos akis. Eilėraščiai
 • RAIMONDAS KAŠAUSKAS. Gailestis. Apysaka (Pabaiga)
 • LEONARDAS GUTAUSKAS. Iš „Žodyno“. Eilėraščiai
 • JONAS MIKELINSKAS. Apsakymai
 • VYTAUTAS STULPINAS. Eilėraščiai
 • MYKOLAS SLUCKIS. Auksakalys tamsoje. Novelė
 • OMLARAS CHAJAMAS. Iš rubąjatų knygų. Vertė S. Geda
 • JORGE LUIS BORGES. Du apsakymai. Vertė B. Dovydaitis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Bjaurumo estetikos paribiuose
 • AKCENTAI. Elena Bukelienė. Nenutolus nuo žemės (A. Zurbos „Savūnė“, „…eina…“, „…jai tešviečia“)
 • SVARSTYMAI. Esė kaip esminio mąstymo teritorija. Pokalbyje dalyvavo Gintaras BERESNEVIČIUS, Vanda JUKNAITĖ, Vytautas KUBILIUS, Valdas KUKULAS, Vytautas RUBAVIČIUS, Regimantas TAMOŠAITIS
 • ESĖ. Petras Dirgėla. Kas bus? (Pabaiga)
 • AKIRATIS. Alfred Adler. Moters vaidmens vengimas. Vertė A. Merkevičiūtė
 • IŠ PRAEITIES. Jokūbas Skliutauskas. Talentas gyventi, talentas mirti
 • RECENZIJOS. Rita Tūtlytė. Tokią gražią knygą parašėte (B. Speičytės, M. Kvietkausko „Tokią gražią kartą man atsiuntei…“)
 • Dainius Gintalas. Pavargęs Mikutos satyras (A. Mikutos „Aštuoneiliai“)
 • Viktorija Šeina. Ramus poezijos šlamesys (V. Stulpino „Noktiurno grėsmė“)
 • Rimantas Glinskis. Dvasinio gyvenimo jausmas („Tikėti ir rašyti“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Likiminė dešra po skutimosi