literatūros žurnalas

2008 m. Nr. 12

 • Rimvydas Stankevičius. Ištrinti tai, kas nereikalinga
 • Henrikas Algis Čigriejus. Eilėraščiai
 • Mari Poisson, Sara Poisson. Olė
 • Robertas Keturakis. Eilėraščiai
 • Saulius Spurga. Dangoraižis žiogo žingsniu. Salpetrijeras. Novelės
 • Dalia Tamošauskaitė. Eilėraščiai
 • Miglė Anušauskaitė. Mes persikėlėme į kitą namą. Apsakymas
 • William Shakespeare. Iš „Sonetų“. Vertė S. Geda
 • Gabrielle Riedle. Dyko gyvenimo įprasminimas. Vertė E. Tautkutė
 • VINCUI KUDIRKAI – 150. Brigita Speičytė. „Neužvydėtina dalia juodo pranašo“
 • RAŠYTOJAS IR VISUOMENĖ. Jaroslavas Melnikas. Populiarumas kaip fikcija
 • PAŽINTIS. Folkloristų ariergarde. Muzikantą Antaną Foką kalbina Mindaugas Peleckis
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Po žodžiais ir virš žodžių… Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės laiškai
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Robert N. Bellah. Pilietinė religija Amerikoje. Vertė G. Pulokas 
 • RECENZIJOS. Laimantas Jonušys. Slėnio dvasia gyvenimo kely (L. S. Černiauskaitės „Benedikto slenksčiai“)
  Viktorija Šeina. Na pažaiskime, kad… (A. Žagrakalytės „Visa tiesa apie Alisą Meler“)
  Vytautas Girdzijauskas. Postmoderni Kalėdų misterija (V. Šoblinskaitės Aleksos „Skyrybų kambariai“)
  Viktorija Daujotytė. Studija apie sąmonės maištingumą (D. Pociūtės „Maištininkų katedros“) 
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regimantas Tamošaitis. Tegul bus pagarbintas…