literatūros žurnalas

1996 m. Nr. 11–12

 • Viktorija Daujotytė. Literatūros garbė
 • Vytautas P. Bložė. Šeimininkės sūnus. Eilėraščiai
 • Jolita Skablauskaitė. Ašaringoji diena. Apysaka
 • Donaldas Kajokas. Eilėraščiai
 • Rimantas Černiauskas. Trys apsakymai
 • Aušra Marija Sluckaitė. Noveletės
 • Vladimiras Nabokovas. Eilėraščiai. Vertė V. Rudokas
 • James Joyce. Ulisas (Penktas skyrius). Vertė J. Brazaitis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Martinkus. Metaforos link (Juozo Grušo 95-mečiui)
 • Romana Brogienė. Pastabos dėl „Altorių šešėly“ redagavimo
 • AKCENTAI. Liudvikas Jakimavičius. Poezija apie poetą poezijoje ir ne tik (M. Martinaičio „Atrakinta“)
 • ESĖ. Algis Uždavinys. Beieškant amžinojo renesanso
 • IŠ PRAEITIES. Arvydas Anušauskas. KGB prisilietimas
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Lucijus Anėjus Seneka. Apie sielos ramybę. Vertė D. Dilytė
 • TREMTIES ARCHYVAS. Dalia Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Gintaras Bleizgys. Skaityti sau (J. Degutytės „Artumas“)
  Jurgita Per­minaitė. Trys krantai – trys paradoksai (H. Bakano „Trys krantai“)
  Min­daugas Kvietkauskas. Iš geldelių gyvenimo (G. Grajausko „Atsiskyrėlio atostogos“)
  Solveiga Daugirdaitė. Poetė ir Jos laikas (V. Aleknos „Salo­mėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis“)
  Algirdas Sabaliauskas. Iš užmiršties iškeltas (A. Ašmanto „Rinktiniai raštai“)
  Dalia Vabalienė. Vertimai su meile („Iš klasikinės anglų poezijos“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Bleizgys. Dzūkija – Graikija