literatūros žurnalas

1996 m. Nr. 7

 

 • Alfonsas Bukontas. Slibinui žybsint virš Lyros žvaigždyno
 • Onė Baliukonytė. Eilėraščiai
 • Mykolas Sluckis. Balsai iš anapus. Apysaka
 • Arūnas Spraunius. Eilėraščiai
 • Arno Schmidt. Leviatanas, arba Geriausias iš pasaulių. Vertė J. Kunčinas
 • Josifas Brodskis. Eilėraščiai. Vertė S. Geda
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Deimantė Kažukauskaitė. „Koks ūgis Jūsų ugnies?“ (Kūrėjas ir pasaulis A. Ramono apysakoje „Mikelis“)
  Petras Bražėnas. „Frank Kruk“ komizmas
 • SVARSTYMAI. Kibirkštys ir pelenai, II. Apie naujausias knygas kalbasi Juozas Aputis, Solveiga Daugirdaitė, Sigitas Geda, Sigitas Parulskis.
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Laozi. Dao de jing. Vertė D. Švambarytė
 • TREMTIES ARCHYVAS. Marija Kinertaitė-Laugalienė. Jaunystė ir rezistencija (Pabaiga)
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Dalia Jakaitė. Kaip „pasiklysta“ poeto eilutė… (E. Ališankos „Peleno miestas“)
  Liudvikas Jakimavičius. „Gal tu nori. kad čia taurieji elniai vaikštinėtų?“ (J. Kunčino „Laba diena, pone Enrike!“)
  Renata Šerelytė. Briaunotas pasaulis (A. Landsbergis „Trys psichiatrai pienių lauke“)
  Regimantas Tamošaitis. Didysis rūpestis absurdo akivaizdoje (A. Šliogerio „Konservatoriaus išpažintys“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Valdas Kukulas. Kaip parašyti vienintelį savo eilėraštį