literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 10

 

 • Antanas Ramonas. Ramybės kalva
 • Aidas Marčėnas. Grįžtantis namo. Eilėraščiai
 • Grigorijus Kanovičius. Nenusigręžki nuo mirties. Romanas (Pradžia). Vertė F. Vaitiekūnas
 • Antanas Drilinga. Eilėraščiai
 • Flannery O’Connor. Pirmieji įžengs luošiai. Apysaka. Vertė R. Rudaitytė
 • Janis Rainis. Lyrika. Vertė J. Strielkūnas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Mindaugas Japertas. Racionalizmas ir sprendimų krizė (R. Gavelio romanas „Jauno žmogaus memuarai“)
  Virginija Balsevičiūtė. „Žemės” poezija
 • AKCENTAI. Algimantas Baltakis. Baisogalų noktiurnai (V. P. Bložės „Noktiurnai“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Gal ir į mus kas žiūri skruzdės akimis? (Sigitas Geda kalbasi su dailininku Petru Repšiu)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Henry Bergson. Apie psichologinių būsenų intensyvumą
 • ESĖ. Jonas Mekas apie Lietuvą ir save
 • NETOLIMŲ DIENŲ PĖDSAKAIS. Albertas Ruzgas. Mūsų spaudos kančių keliai
 • NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI. Aušra Marija Jurašienė. Dabarties beieškant
  Octavio Paz. Senovės Meksikos meno jėga
 • TREMTIES ARCHYVAS. Elena Červinskienė. Altajaus padangėje
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Rasti ir prarasti (K. Nastopkos „Išsprūstanti prasmė“)
  Juozas Aputis. Žodžio ir pasakojimo trauka (J. Jankaus „Egzaminai“, „Be krantų“, „Naktis ant morų“)
  Valentinas Sventickas. Dėkui už pokalbį („Pokalbių akiračiai“)
  Algis Kalėda. Akiratyje – Lietuvos kultūra („W kregu kultury litewskiej“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Valdas Kukulas. Šimtas literatūros rūpintojėlių