literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 7

 • Rimantas Skeivys. Su sielvartu ir atgaila
 • Leonardas Andriekus. Eilėraščiai
 • Danutė Žilaitytė. Novelės
 • Milanas Kundera. Nepakeliama būties lengvybė (tęsinys). Vertė A. Grybauskas
 • PALEI BALTIJĄ. Imantas Auzinis. Eilėraščiai
  Janis Baltvilkas. Eilėraščiai
  Pėteris Brūveris. Eilėraščiai
  Vytautas Liūdenas. Eilėraščiai
  Skaidytė Kaldupė. Eilėraraščiai
  Leonas Briedis. Laisvė – mūsų sielos darbas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Elena Bukelienė. Socialistinio realizmo stereotipai
 • AKCENTAI. Sigitas Geda. Kalba – paskutinioji tvirtovė? (T. Venclovos „Tankėjanti šviesa“)
  Valdas Kukulas. Žiaurių laikų laimingi poetai („Sušaudytos dainos“, „Kovos keliu žengiant“)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. José Ortega y Gassetas. Masių sukilimas
 • ESĖ. Leonidas Donskis. Genijus ir kultūra
 • NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI. Antanas Andrijauskas. Dzeno estetikos ir japonų meninių tradicijų atspindžiai J. Kavabatos kūryboje
  Jasunaris Kavabata. Japonijos grožios sukurtas mano sielos pasaulis
 • IŠ PRAEITIES. Eugenija Ulčinaitė. Žygimantas Liauksminas: retorika ir estetika
  Žygimantas Liauksminas. Oratorinė praktika ir retorikos meno taisyklės
  Aleksandras Žalys. Gyvenęs dėl tikėjimo ir lietuvybės (K. Pakalniškio-Dėdės Antanazo 125-osioms gimimo metinėms)
 • TREMTIES ARCHYVAS. Jonas Šukys. Mane nuteisė sušaudyti
 • RECENZIJOS. Liudvikas Gadeikis. Didžių vėtrų nepalaužtas (L. Dambrausko „Gyvenimo akimirkos“ I, II)
  Liudvikas Jakimavičius. Natūralfilosofiškai apimti būtį (A. Balbieriaus „Alsavimų girios“)
  Donata Mitaitė. Tarp meilės ir mirties (K. Platelio „Luoto kevalas“)
  Bonifacas Stundžia. „Anykščių šilelis“ Italijoje
  Audronė Žukauskaitė. Prarasto pasaulio ieškant (J. Vaičiūnaitės „Šešėlių laikrodis“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Violeta Kelertienė. Savita teritorija