literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 4

 • Leonardas Gutauskas. Idealizmas…
 • Judita Vaičiūnaitė. Eilėraščiai
 • Vytautas Bubnys. Žalios sūpuoklės. Romanas (Pradžia)
 • Mykolas Karčiauskas. Eilėraščiai
 • Iš literatūrinio palikimo: Vitas Žvirdauskas. Novelės
 • Michailas Eminescu. Eilėraščiai. Vertė J. Strielkūnas
 • Günteris Grassas. Katė ir pelė (Tęsinys) Vertė J. Kunčinas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Valdas Kukulas. Saviveiklininkai ne saviveiklos metais
 • NETOLIMŲ DIENŲ PĖDSAKAIS. Eugenijus Grunskis. „Sociologiniai tyrimai“ pokario Lietuvoje
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Dalia Juknevičiūtė. Nutrūkęs susitikimas
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Rimantas Skeivys. Maišias prieš vidutinybę
  José Ortega y Gassetas. Masių sukilimas (Pradžia) Vertė E. Treinienė
 • lŠ PRAEITIES. Antanas Vaitulionis. Miško tragedijos (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Algimantas Baltakis. Mala iš lėto, bet smulkiai (S. Jonausko „Šiuolaikiniai rugiai“)
  Sigitas Geda. Kaip plėšiama kaukė (M. Martinaičio „Gailile raso“)
  Kęstutis Saldžiūnas. Nei dangus, nei žemė (J. Lindės-Dobilo „Blūdas“; Lazdynų Pelėdos „Klaida“)
  Liudvikas Jakimavičius. Iš emigracijos, bet ne emigrantė (J. Kelero „Baltas kalėdaitis“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Jelena Bonner. Skamba varpas…