literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 11

 • Rimantas Skeivys. Prarasto laiko beieškant
 • Aidas Marčėnas. Kryžkelių vainikas
 • Ugnė Karvelis. Rytoj traukinių nebebus. Romanas (Tęsinys)
 • Danutė Žilaitytė. Eilėraščiai
 • Julija Švabaitė. Dvi novelės
 • Jonas Jackevičius. Eilėraščiai
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Birutė Petkevičiūtė. Raudonoji poezijos knyga
  MAIRONIUI – 130. Aldona Ruseckaitė. Poeto gimtadieniui
  Maironis. Mintys iš pamokslų
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Intymus pasišnekėjimas visiems girdint. Su Albertu Zalatoriumi kalbasi Juozas Aputis
 • PALEI BALTIJĄ. Birutė Masionienė. Kelios mintys apie Estiją
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Pranutė Jokimaitienė. Apie Gediminą ir save (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Sigitas Geda. Prisiminimų poezija (K. Bradūno „Duona ir druska“)
  Marcelijus Martinaitis. Liūdinti ir liudijanti poezija (V. Cinausko „Kad būtume šalia“)
  Algis Kalėda. Laisvės ilgesys (V. Bubnio „Žalios sūpuoklės“)
  Sigitas Parulskis. Į miestą! Į miestą! („Miestelėnai“)
  Antanas Ramonas. Dvi anotacijos
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Girdzijauskas. Ką kalbėjo lietuviai Birštone