literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 6

 • Kazys Saja. Lazdos išradimas
 • Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai
 • Jurgis Kunčinas. Tūla. Apysaka (Pradžia)
 • Edmundas Atkočiūnas. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Keturios temos
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Balys Gražulis. „Praamžius pašaukė mane tarnauti savo tautai…“ (Vytautui Alantui – 90)
 • Antanas Mockus. Antanas Juška Veliuonoje
 • AKCENTAI. Rimantas Skeivys. Kai numirsiu, užkask mane giliai… (A. Ramono „Balti praėju­sios vasaros debesys“)
 • ESĖ. Elena Vaitiekienė. Kai ginklą pakeitė lyra
 • ŽODŽIO MENAS. Juozas Girdzijauskas. Wolfgangas Kayseris ir stilistika
  Wolfgang Kayser. Stilius
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Julija Maceinienė. Dienoraštis (Pabaiga)
 • TREMTIES ARCHYVAS. Ričardas Vaicekauskas. Trys novelės
 • RECENZIJOS. Sigitas Geda. Kenčianti poezija (O. Baliukonytės „Vaduok“)
  Donatas Valančiauskas. Viskas žlunga (J. Liniausko „Mieste“)
  Janina Riškutė. Leidyklų naujienos
 • TĖVYNĖS VARPAI. Bronius Vaškelis. Išėjusiems negrįžti?..