literatūros žurnalas

1993 m. Nr. 11

 • Viktorija Daujotytė. Laukiant Ilgių arba Vėlinių
 • Kornelijus Platelis. Eilėraščiai
 • Antanas Čalnaris. Apsakymai
 • Vytautas Rudokas. Eilėraščiai
 • Juozas Šikšnelis. Noveles
 • Gintaras Patackas. Eilėraščiai
 • Petar Šegedin. Niekas – pasaulio pradas. Vertė S. Sabonis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Kokie vaisiai nunoko išėjusiųjų soduos? Pokalbyje apie knygą „Lietuvių egzodo lite­ratūra 1945–1990“ dalyvavo J. Aputis, K. Bradūnas, S. Geda, L. Jakimavičius, V. Kubilius, K. Nastopka, A. Zalatorius
  Elina Naujokaitienė. Būsimoji poezija ir jos formos
 • K. BINKIUI – 100. Stasys Pilka. Apie kūrėją ir žmogų
 • AKCENTAI. Algimantas Baltakis. Ne prospektas, o skersgatvis (A. Maldonio „Baltasis skersgatvis”)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Dvi Senojo Testamento knygos. Vertė A. Dambrauskas
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Bronė Prapuolenytė. Šitaip mes gyvenom (Pabaiga)
 • TREMTIES ARCHYVAS. Antanas MiškinisI. Rūpintojėlis (regėjimas). Laiškai Algiui Geniušui
 • RECENZIJOS. Jurgis Kunčinas. Džiaze ne tik merginos (R. Gavelio „Vilniaus džiazas“)
  Juozas Aputis. Atsiminimai su slapyvarde (K. Jankausko „Ne pirmas kanas“)
  Ilona Čiužauskaitė. Dar vienas sugrįžimas (P. Orintaitės „Erelių kuorai“; „Ką laumės lėmė. Liepalotų medynuose“)
  Klaudijus Maniokas. Kultūros profiliai („Kultūros prigimtis“)