literatūros žurnalas

2006 m. Nr. 6

metai 2006 nr6
 • Rimantas Vanagas. Sunkiausia karas, sere, su savim!
 • Algimantas Mikuta. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Ponios Lidijos dienoraštis. Romanas (Pradžia)
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Linas V. Medelis. Perkalių ledas. Apsakymas
 • Joana Danutė Žilaitytė. Eilėraščiai
 • Huysmans. Atvirkščiai. Ištrauka iš romano. Vertė D. Bučiūtė
 • Ilma Rakusa. Eilėraščiai. Vertė A. Gailius
 • ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100. Neringa Klišienė. Estetinė žaismė Antano Vaičiulaičio novelistikoje
 • JUOZUI APUČIUI – 70. Petras Bražėnas. Iššūkis standartui
 • IŠ PRAEITIES. Ieva Šenavičienė. 1863 m. sukilimas ir lietuvių kalba
 • SVARSTYMAI. Alfredas Gusčius. Konformizmas vakar ir šiandien
 • AKIRATIS. Jūratė Baranova. Gilles Deleuze’as: filosofas ir literatūra
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Jonas Šlekys. Žmogus, gyvenęs literatūra
 • Motiejus Miškinis. Keli atsiminimai apie Rygiškių Joną. prof. Joną Jablonskį
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Kitokia esė (V. Martinkaus „Šuns mazgas“)
  Vitas Areška. Eilėraščiai dievams (S. Stacevičiaus „Juodoji“)
  Elena Bukelienė. Ketvirtas romanas (G. Aleksos „Fabricijus sprogdina arklius“)
  Aušra Jurgutienė. Lyrika – estetinės savistabos žaizdras (R. Tutlytės „Išliekanti lyrika“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regimantas Tamošaitis. Istorija greta literatūros ir literatūroje
  Zita Mažeikaitė. Karalienė Kristina – rašytoja?