literatūros žurnalas

1998 m. Nr. 1

 • Arnas Ališauskas. Naujoji stagnacija, arba Aš nebenoriu šnekėtis…
 • Aidas Marčėnas. Anachronizmai. Eilėraščiai
 • Andrius Pulkauninkas. Dienos kaip naktys. Apysaka
 • Stasys Stacevičius. Eilėraščiai
 • Tomas Staniulis. Rudens surinkėjas. Novelė
 • Mindaugas Kvietkauskas. Remarkos. Eilėraščiai
 • Robert Musil. Žmogus be savybių (Pabaiga). Vertė A. Jankauskas, D. Mickevičienė
 • Raineris Maria Rilke. Eilėraščiai. Vertė S. Geda
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Laura Pačtauskaitė. Kultūros apraiškos A. Nykos-Niliūno „Balandžio vigilijoje“
 • AKCENTAI. Rimvydas Šilbajoris. Pasaulio dvasios sutemų poetas (V. Šlaito „Saulė ant šaligatvio“)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Romana Brogienė. Unė Babickaitė-Graičiūnienė ir Antanas Lėlys
 • AKIRATIS. Donatas Sauka. Goethe’s pasaulyje
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Walter Muschg. Tragiškoji literatūros istorija (Tęsinys). Vertė A. Tekorius
 • RECENZIJOS. Onė Baliukonytė. Aplenkęs menką laimikį (A. Bukonto „Penktas metų laikas“)
  Laimutė Tidikytė. Beieškant arkų (J. Skablauskaitės „Mėne­sienos skalikas“)
  Judita Vaičiūnaitė. Snieglaša avanscenoj (D. Zelčiūtės „Duženų sniegas“)
  Gintaras Bleizgys. Apie recenzijas ir knygą (V. Daujotytės „Kalbos kalbėjimas“)
  Eugenija Ulčinaitė. Lietuvių epo variantai (J. Radvano „Radviliada“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. Ar tautosaka yra masinė kultūra?
  Zita Mažeikaitė. Mielas profesoriau Brandesai!.. Mieloji Selma Lagerlöf!..