literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 12

 • Marcelijus Martinaitis. Ties nuline laiko riba
 • Gintaras Grajauskas. Eilėraščiai
 • Ramūnas Kasparavičius. Molinė patranka. Romanas (Pabaiga)
 • Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai
 • Vilius Litvinavičius. Tėvų saulė. Apsakymas
 • Rene Char. Eilėraščiai. Vertė J. Mečkauskas-Meškela
 • Jean-Marie Gustave Le Clezio. Dievo kalnas. Vertė N. S. Pukinskaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Eugenija Vaitkevičiūtė. Siurrealistinės moters interpretacijos Herbačiausko kūryboje
 • SVARSTYMAI. Lietuvių literatūros tūkstantmetis, šimtmetis, dešimtmetis. Mindaugas Kvietkauskas, Vytautas Kubilius, Sigitas Geda, Eugenija Ulčinaitė, Giedrius Viliūnas, Jūratė Sprindytė
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Rita Repšienė. Lietuviškoji ginocentrija
 • ESĖ. Aistė Birgelytė. Kūno negalios mįslės
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Hannah Arendt. Totalitarizmas ir vienišumas. Vertė A. Šliogeris
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Jonas Mekas. Nervuoti dienoraščiai
 • RECENZIJOS. Valentinas Sventickas. Kas žinotina mums ir Tao Juan Mingui (D. Ka­joko „Dykinėjimai“)
  Renata Šerelytė. Peleno skrydis (B. Jonuškaitės „Didžioji sala“)
  Kęstutis Rastenis. Laukianti dviejų kontinentų susitikimo (L. Šimkutės „Tylos erdvės“)
  Solgita Vaitiekūnienė. Kad atsiprašyti su­spėtume (R. Granausko „Žodžio agonija“)
  Inesa Sinkevičiūtė. Pravertas langas į šeimos dainų pasauli („Lietuvių liaudies dainynas”. T. XIV)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Onė Baliukonytė. Belaukiant Godo