literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 10

 • Lolita Varanavičienė. Ar Lietuva visada bus literatūrinė provincija?
 • Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai
 • Raimondas Kašauskas. Kitas. Apysaka
 • Neringa Abrutytė. Eilėraščiai
 • Joana Danutė Žilaitytė. Noveletės
 • Ezra Pound. Ties Perigordu. Vertė K. Platelis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Valdas Kukulas. Kontekstų labirintuose.
  Rūta Birštonaitė. Postmoderni naracija
 • AKCENTAI. Marijus Šidlauskas. Faustiškosios dvasios iššūkiai (D. Saukos „Fausto amžiaus epilogas“)
 • SIMONUI STANEVIČIUI – 200. Irena Skurdenienė. Kelias į tautos protą ir širdį
 • SVARSTYMAI. Apie velnio ir kūrybos pavidalus. Su literatūros tyrinėtoju Rimvydu Šilbajoriu kalbasi poetas Sigitas Geda
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Eduardas Mieželaitis. Dienos akcentai
 • AKIRATIS. Donatas Sauka. T. S. Eliotas ir modernybė
 • RECENZIJOS.
 • Solgita Vaitiekūnienė. Pasaulis pro vagono langą (T. Staniulio „Į riedantį traukinį“)
  Tomas Arūnas Rudokas. Ropoti toliau ar sustot?.. (B. Januševičiaus „Buto raktas“)
  Mindaugas Kvietkauskas. Interviu su Satyru (H. Kunčiaus „Pilnaties linksmybės“)
  Aida Ažubalytė. „Balsų iš Lietuvos ten klausėsi Adomas…“ (A. Mickevičius. A. Mickiewicz. Poezijos rinktinė. Poezje wybrane“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Norėjau audros… Su „Literatūros ir meno“ vyriausiuoju redaktoriumi Gintaru Bleizgiu kalbasi Juozas Aputis