literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 1

 • Antanas Gailius. Ak, Europa!
 • Kornelijus Platelis. Eilėraščiai
 • Ramūnas Klimas. Maskvos laikas. Preliudas
 • Jaunųjų poezija. Linas Kontrimas, Marius Burokas. Eilėraščiai
 • Jaunųjų proza. Ingrida Šepetytė. Novelės
 • Marcel Schwob. Iš „Įsivaizduojamų gyvenimų“. Vertė D. Bučiūtė
 • François Villon. Eilėraščiai. Vertė S. Geda
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Tomas Veteikis. Marija Sarbievijaus odėse ir epodėse
 • AKCENTAI. Jurga Perminaitė. Sugrįžimo džiaugsmas (M. Martinaičio „Sugrįžimas“)
 • SVARSTYMAI. Ar reikia aktualizuoti literatūrą? Gintaras Bleizgys, Petras Dirgėla, Marcelijus Martinaitis, Giedrius Viliūnas
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Vladas Dautartas. „Tartum pašaukė kas…“
 • KŪRYBOS PARAŠTĖSE. Valdas Kukulas. Lietuvių kalbos atlaso papildymai
 • TAUTOSAKA. MITOLOGIJA. Nijolė Laurinkienė. Mitų tyrinėjimai: tarp racionalios tiesos ir subjektyvumo
 • ESĖ. Henrikas Gudavičius. Šeškučių dienoraštis (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Audrys Antanaitis. Ilga kelionė į save (A. Nykos-Niliūno „Dienoraščio frag­mentai. 1938–1970“)
  Liudvikas Jakimavičius. Pašnekesiai su mirusiais nuo debesies (M. Ivaškevičiaus „Istorija nuo debesies)
  Kęstutis Nastopka Skaityti ir prakalbinti (V. Daujotytės „Tekstas ir kūrinys“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Romas Kazakevičius. Žodis iš Žemaičių