literatūros žurnalas

2000 m. Nr. 10

 • Jolanta Zabarskaitė. Ekspresas
 • Birutė Baltrušaitytė. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Seilini. Romanas (Pradžia)
 • Mykolas Karčiauskas. Eilėraščiai
 • Audronė Bieliauskaitė. Sesuo Kornelija. Apsakymas
 • Eugenijus Ališanka. Iš durnelio istorijos. Eilėraščiai
 • Jean Marie Gustave Le Clezio. Mondo. Apysaka (Pradžia). Vertė M. Poškutė
 • Fernando Pessoa. Tabako Krautuvėlė. Vertė N. S. Pukinskaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Giedrius Viliūnas. Lietuvių literatūros mokslo dešimtmetis
 • AKCENTAI. Vytautas A. Jonynas. Drąsaus apsinuoginimo autobiografija (A. Nykos Niliūno „Dienoraščio fragmentai. 1971–1998“)
 • VINCUI PIETARIUI – 150. Jonas Šlekys. Vincas Pietaris dukters atsiminimuose
  Salomėja Narkeliūnaitė. Iš didžiulio tėvynės pasiilgimo gimė mūsų pirmasis istorinis romanas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Penki rimti poeto Sigito Gedos klausimai rašytojui Ričardui Gaveliui
 • RAŠYTOJAS IR JO LEKTŪRA. Vytautas Martinkus. Apie homeopatiją vienišystės labirinte
 • VERTIMO MENAS. Nijolė Kašelionienė, Kęstutis Nastopka. Varžybose su Villonu
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Seyyed Mossein Nasr. Rytų metafizika, logika ir poezija. Vertė O. Žukauskienė
 • RECENZIJOS. Solveiga Daugirdaitė. Kitas tūkstantmetis (J. Skablauskaitės „Trečiasis tūkstantmetis“)
  Arnas Ališauskas. „Tai, kas matoma iš arti” (E. N. Bukelienės „Prozos keliai keleliai…“)
  Jonas Šlekys. Palikimas, bet ar visas? (U. Tamošiūnaičios „Allios“)
  Audrys Antanaitis. Sugrįžtant prie savosios raštijos ištakų (S. Narbuto „Nuo Mindaugo raštų iki Karpavičius pamokslų“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Apie viltį ir neviltį