literatūros žurnalas

2003 m. Nr. 2

 • Juozas Aputis. Ilgesio krūmas
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Kaizerio kulka (Pabaiga)
 • Aidas Marčėnas. Eilėraščiai
 • Gérard de Nerval. Aurelija (Pradžia). Vertė I. Litvinavičienė
 • Vicente Alekandre. Eilėraščiai. Vertė J. Mečkauskas-Meškela
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Šeina. Trioleto istorija
 • AKCENTAI. Viktorija Daujotytė. Eilėraščių tekstai, tekstų eilėraščiai (Just. Marcinkevičiaus „Dienos drobulė“)
 • ESĖ. Regimantas Tamošaitis. Marcelijus Martinaitis – tolstanti legenda
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Rene Char. Hipno lapai (Pradžia). Vertė Z. Ardickas
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Leonas Peleckis-Katkavičius. „Pradalgės“: nuo lankos iki dangaus debesyse (Pabaiga)
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Perlai pakuliniam maišely (B. Vilimaitės „Papartynų saulė“)
  Jolanta Paulauskaitė. Literatūrinio farso verpetuose (H. Kunčiaus „Ornamentas“)
  Vladas Krivickas. Įveiktas sentimentalizmo (V. Blažytės „Geltona pieva“)
  Viktorija Vaitkevičiūtė. Skaitant naują XIX a. lietuvių literatūros istoriją („Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Prakirstas langas