literatūros žurnalas

2004 m. Nr. 2

 • Romas Sadauskas. Ar bus, kad Nemuno nebus?
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Herkus Kunčius. Nepagailėti Dušanskio. Romanas (Pabaiga)
 • Romas Daugirdas. Eilėraščiai
 • Juozas Marcinkevičius. Mažoji begalinės nakties muzika, arba Tikroji Antonijaus Saljerio istorija. Novelė
 • Mats Traat. Iš „Charalos biografijų“. Vertė S. Geda
 • Hugo Loetscher. Uždanga po uždangos po uždangos. Vertė A. Merkevičiūtė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Dramatinis eilėraštis
 • SVARSTYMAI. Literatūros kritika: gyva ar mirusi? Pokalbyje dalyvavo Elena Baliutytė, Audinga Peluritytė, Viktorija Šeina, Vytautas Rubavičius, Regimantas Tamošaitis
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Kvėpuojant išminties dulkėmis. Literatūros tyrinėtoją ir kritiką Rimvydą Šilbajorį kalbina literatūros kritikė Gražina Ramoškaitė-Gedienė
 • SKAITYMAI. Petras Bražėnas. Svarbiausia – literatūra (V. Martinkaus „Literatūra ir paraliteratūra“)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Friedrich Nietzsche. Antikristas (Pabaiga). Vertė L. Rybelis
 • RECENZIJOS. Rimantas Kmita. Eretiškasis pavasario poetas (S. Gedos „Po aštuoniolikos metų: atsisveikinimas su Jabaniškėmis“)
  Renata Šerelytė. Ar ironija yra visagalė (J. Ivanauskaitės „Placebas“)
  Valentinas Sventickas. Apie Neringos k. (N. Abrutytės „Neringos M.“)
  Aleksandras Krasnovas. Pro absurdus – struktūra (E. Baliutytės „Laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika 1945–2000“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vytautas Girdzijauskas. Netikiu (Iš dienoraščio)