literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 9–10

 • Jonas Strielkūnas. Nesėkim neapykantos
 • Antanas Kalanavičius. Eilėraščiai
 • Ugnė Karvelis. Rytoj traukinių nebebus. Romanas (Pradžia). Iš prancūzų k. vertė L. Rapšytė ir V. Bikulčius
 • Sigitas Parulskis. Eilėraščiai
 • Liutauras Ulozas. Dvi novelės
 • Julija Jekentaitė. Eilėraščiai
 • NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI. Elena Baliutavičiūtė. Meilės ir kančios poezija
  Gabriela Mistral. Eilėraščiai
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Keturi lietuvių poezijos dešimtmečiai
  Irena Skurdenienė. Antanas Baranauskas: pagoniškosios pasaulėjautos tradicija ir krikščioniškasis racionalumas
 • VINCUI KRĖVEI – 110. Albertas Zalatorius. Du tekstai iš pabėgėlių stovyklos
 • AKCENTAI. Regimantas Tamošaitis. Rytų poezija. Tolimi ir artimi pasauliai („Senovės Rytų poezija“)
 • PALEI BALTIJĄ. Eero Tarasti. Suomija semiotiko akimis. Vertė K. Rastenis
  Silvestras Gaižiūnas. Kelionė rašytojų brolijoje
 • ŽODŽIO MENAS. Vida Gumauskaitė. Žvilgsnis į Michelio Foucault kūrybą
  Michel Foucault. Kas yra autorius?
 • ATSIMINIMAL DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Pranutė Jokimaitienė. Apie Gediminą ir save
 • AKIRATIS. Regina Rudaitytė. Fantasmagoriški būties atšvaitai šiuolaikinėje anglų prozoje
 • RECENZIJOS. Ramūnas Korsakas. Tam tikras romanas (B. Pūkelevičiūtės „Aštuoni lapai“)
  Sigitas Parulskis. Tarp šonkaulių įstrigusi kalba („Poezijos pavasaris’92“)
  Liudvikas Gadeikis. Nusibodo būti rimtam (D. Mušinsko „Gyvenimas kaip alibi“)
  Janina Riškutė. Į tėvo namus (M. Stankus-Saulaitės „Tėvo na­muose“)
  Valdas Kukulas. Malonaus teksto paraštėse (R. Barto „Teksto malonumas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Macevičius. Nėra užmaršties
  Algimantas Zurba. Nepaleisti Iš rankų plunksnos
 • IŠ REDAKCIJOS PAŠTO. Vytautas Buda. Žodis už mokytoją ir žmogų