literatūros žurnalas

Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai

2022 m. Nr. 11

*
Budos meilė stipresnė už mirtį budinti dvasios gamta
nušvitimo vaisius prisirpęs išmintis su širdim sujungta

*
išminties antikosmosą tverti po nušvitimo medžiu
patirti dievišką alkį minties kūnu žodžiu
*
perkeisti dvasios tikrovę mentalinę sąmonės srovę
tarp stabų negyvų įtikėjus Buda dievu

*
garsų kosmosas iš tylos tavo mintys jį valdo
sklidina gintarinės rasos meilė virsta į maldą

*
visata buvo taškas viršūnė nepažinusi formų būties
spirale judėjo bekūnėje dvasiakosminė saulė minties

*
violetinė saulė begamtėje minties choralas vaiskus
nugalėdamas akląją kančią pini prasmių vainikus

*
erškėtis antilotosas Kristaus žydi po pažinimo medžiu
jo šaltas šešėlis nevysta stabas juodųjų žvaigždžių

*
kai gamta nebeduos žmogui duonos pasaulis bedugnėj sustos
pražydusios naktį aguonos neatskirsi nuo kraujo putos

*
Kristus verkė ant kryžiaus Dieve apleidai mane
kvailiai į puotą sugrįžo kaip beveidžių minia

*
kai ėmėsi minties tyla bežodė visybės spinduliuojanti gija
pasaulis tarsi sapnas pasirodė buitis sustingo kūno vergija

*
tavo grožį aštresnį už liepsną žodį kūną minties
įsikūnyti meilei liepta tarp būties nebūties
*
reikia aprengti nuogą karalių ne juo grožėtis
mantros kaip maldos realios antikosmosą dvasios pradėti

*
poezija gyvybės branduolys suliejus kraują su dangaus rasa
bekūnis meilės jaudulys visybės būtį perkeitus tiesa

*
visata buvo taškas bekūnė neregėjusi smurto mirties
neužstojo dievai viršūnės neribojo greičio minties
*
askezė dvasiai ji skirta ištverti kūno karštį
su begalybe sujungta mintim į šviesą veržtis

*
vaisiai antgamtis duona dieviškas maistas jame
Dievas stiprybę duoda skrajoti ne šliaužti žeme

*
pilvo šventė nyki mirtis ant kryžiaus drama
į pragarą įmesti kančios ugnies juoduma

*
savo valią suvienyti su absoliuto valia
iš visų labirintų išeiti minties spirale
*
mistinio dvasios kūno materija
antikosmosas kurianti žodžio misterija
*
tiesos baimė sukausčius pasaulį strėlė ugnyje
pragarų nušvitimas ir vargas dėl proto deja

*
širdim visybės įkvėpta minties šviesoj tylėti
kai dvasios kūnas visata bekūnėj budėti

*
dėl kiekvieno bedieviško žingsnio gailiuosi Buda liko kančia
iš jos mane išvaduosi kai sudils troškimų delčia

*
įsiklausyk į tikrovę tu ją sieloje savo tveri
dvasiakosminę mintį kaip srovę kuri nemari

*
atleiskit visi kuriems kelią perbėgau tarsi juodas šešėlis
begalybės ekstazė šviesi nesudrumstas kraujo mėlis

*
šviesiaerdvę dvasios šventovę užpildanti meilės galia
daiktas kaip stabas stovi miršta mirtis gemale

*
tolimoji dievų kelyje nesustojanti saulė antgamtės
lyg ugninė šviesos lelija jai mirtis kaip drakonas bedantis

*
sąmonės rožė nušvito absoliuti minties galia
tarp tikrovės ir mito kaukolės kevale

*
įeini į mentalinę liepsną žodžio erdvę užpildo dvasia
kūnui kovoti liepta su demonais mintyse

Gražina Cieškaitė. Dvieiliai

2021 m. Nr. 4 / iškvėpus pasaulio tamsą dvasia amžinybei nubustų
laikas paklūsta erdvei erdvė antgamtei paklūsta

Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai

2018 m. Nr. 7 / būtis tik slenkstis jį įveikus prasideda žvaigždėtas antilaikas kur tu dvasia minties greičiu judėsi viena antgamtės šviesoje budėsi minties joga ugninis širdies branduolys būtis padalinta į aštuonias dalis

Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai

2017 m. Nr. 8–9 / galvojimas apie pasaulį kai mintis tarytum iš psichokosminių dalelių sudaryta atspindi tai kas meilės būčiai duota dvasia su žodžio kūnu sužieduota juoda tyla tarytum prirakinta joje dvasia nušvitusi žaliai

Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai

2016 m. Nr. 8–9 / Bodlero saulė žydinti žaliai ir blogio gėlės nuo kurių apakę nakties drugiai į juodą liepsną lekia ją skrodžia gintariniai spinduliai miega angelas prie bedugnės rugiuose nematomoji daiktybė jo sapnuose tarp sparnų…

Gražina Cieškaitė. Teofanijos

2015 m. Nr. 8–9 / mirusių sielų veidrodis
mėnulis absoliutus
amžinybės nulis
būties akivaizdoje kosminė
minčių riba kaip Dievo
daiktus medituojanti kalba

Gražina Cieškaitė. Teofanijos

2014 m. Nr. 10 / mintis judėjo
taip dvasia tekėjo
į savo grožį amžiną tikėjo

*
sena karalystė juoda
ir skausminga būtis
ir ugnis alkanoji jos vergė

Viktorija Daujotytė. Metafizinės poezijos blyksniai

2014 m. Nr. 5–6 / Gražina Cieškaitė. Žodžiai kaip stigmos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 119 p.

Judita Vaičiūnaitė. Aureolių šviesoj

1997 m. Nr. 10 / Gražina Cieškaitė. Tarp laiko ir amžnybės. – Vilnius: Vaga, 1997.