literatūros žurnalas

Pēters Brūveris. Eilėraščiai

2021 m. Nr. 11 

Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas

Pėteras Brūveris (1957–2011) – vienas iš pajėgiausių ir originaliausių latvių poetų, išleidęs dešimtį eilėraščių rinkinių, džiugiai rašęs ir eilėraščius vaikams, ir žodžius muzikos kūriniams. Pėteras taip pat buvo vertėjas, daug išvertęs kolegų lietuvių, vertęs ir iš vokiečių, tiurkų (azerų, turkų ir kitų) kalbų. Baltijos Asamblėjos premijos laureatas.

Lietuviams Pėteras bičiulis ypatingas. Nuo 1986-ųjų, kai pirmąkart su grupe kitų jaunųjų latvių poetų pas mus atvažiavo semtis lietuvių kalbos, nuo pirmųjų susitikimų čia (ir kitais metais Rygoje) su kolegomis lietuviais, daugiausia bendraamžiais, Pėteras tapo savas. Bendravimu ir, svarbiausia, darbais. Enciklopediškai sakant, eilėraščių Pėtero versta Jurgio Baltrušaičio, Vinco Mykolaičio-Putino, Henriko Nagio, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Radausko, Vytauto Bložės, Vlado Braziūno, Vaidoto Daunio, Sigito Gedos, Antano A. Jonyno, Kornelijaus Platelio ir kitų. Spausdinta almanachuose ir kultūrinėj latvių periodikoj, taip pat savo paties poezijos rinkiniuose: latviai poezijos vertimus vertina kaip rimtą kūrybą.

Mirtis buvo netikėta. Pėtero parengta šiuolaikinės lietuvių poezijos antologija liko rankraštis.

Šiemet suėjo dešimt metų, kai Ventspily, Tarptautiniuose rašytojų ir vertėjų namuose, Pėtero širdis sustojo. Kitąmet bus 65-eri, kai ji pradėjo plakti.

Čia bičiulio Pėtero Brūverio eilėraščių versta iš jo pomirtinio rinkinio „Mācos rakstīt“ („Mokausi rašyti“), išleisto 2014-aisiais.

Eilėraštis, užrašytas gruodžio 13-osios rytą, sugrįžus iš pasivaikščiojimo artimame miške, Rygos rajono Stuopinių apylinkėse, kai tamsa jau gangreit išsisklaidžius, nors negalėtum ir tart, jog šviesu

(iš mažosios kinijos užrašų IV)

 

sunku jau eit
senoliui po ligos

kojos pinasi
kvapo trūksta

akimirkom dešinė pamiršta
ką kairė pavogusi

akimirkom kairei vis vîena
kad dvynė dešinė jaučia

mintis tarpais atlekiant lyg paleistas strėles
vis dažniau tekant ratu

priėjęs seną suskeldėjusį ąžuolą
gręžiuos į pietus

sniegas gurgžda šakos trakši
sniegenos sutūpusios gudobelės krūme
it išdžiaustyti skalbiniai

juodus šešėlius meta medžiai
pilna paslaptingumo
apie drūtą pušį aplekia pusračiu juodoji meleta

tolumoj virš medžių viršūnių kyla
blyškiai rausva miglelė

netolies dirba medkirčiai
staugia pjūklas
su stipriu trenksmu nuvirsta dar vienas medis

spygliai sakai ir nugyventas gyvenimas
pakvimpa dūmais

medis dygsta auga galop nudžiūsta
ir ratas užsidaro
suskaldomas į malkas

aukštas tyras balsas
kviečia leistis jo link

į tolimas Pietų salas
ir šiltuosius Dausų kraštus

kur saulė beauštant
tokia auksinė
cinoberinė
tviska ant juodžalės jūros šilko

kur sraujos auksinės
per miegą taip švelnų kaip nieką…

geltona srovelė
pašnypščia ir gerias į sniegą…

nuleidęs čiurkšlę
senolis vėl žvilgsnį nukreipia į medžių viršūnes

pilki debesų škuliai
it suplėšytos burės
plečias tamsuoja platyn

laikas sukti namo
pora mylių lig plento
tada dar dvi lig sodybos

pritilo medkirčių triukšmas
vis dėlto gera
pilkąją valandą
būti miške vienam

viskas po vieną
viskas yra po vieną
viskas yra (ne visàd) bet dažniausiai po vieną

šis kadagys šis šermukšnis
šis debiliukas šis akademikas

ši baimė šis porcelianinis nustebimas
ši Sėlija ir ši kinija…

dangus jau sutemęs
reiks drožt namo reiks drožt namo

prietemai tirštėjant vis skaidresnės darosi
asmeniškesnės mintys

vis juokingesni atrodo
vaidmenys jau lėlių teatro vaidinti

taip lengva eit
senoliui per mišką

gamtos didybę stebint
atmetus visus apgaulius rūpesčius ir nerimus

nebetinka senoliui
po ligos
mąstyt apie šlovę ir pinigus

ir taip jis nedaro
ir jaučia pasitenkinimą

 


Niūniuotė, prošal pravažiavus

Gražiajai Dviratininkei

prošal tu praleki
dviračiu mėlynu
ir tave palydi
žuvininkėliai

prošal tu praleki
saulė ratlankiuos rieta
palengvai tau lenkias
visos gatvės liepos

tu paneri į rūką
už kelio vingio lėno
prasidedant įstãbiai
ir visko pilnai dienai

dievai dūdavo tyliai
priekrantės nendrynuos
ir tyliai švito mėnuo
ant išlakaus pušyno

dievai pirštus paleido
jie arfų stygom sliuogė
mane ratu apspito laumės
visai be reikalo

bet nuogos

 


Užuominos kirilui pelnui

užsimint apie debesį
žinom mes tuos debesis žinom
stumdyk nestumdęs – iki pensijos nesustumdysi
nusimatytojon vieton
užsimint apie auksines šaleles
žinom mes tas auksines šaleles žinom
vos priskrisi arčiau – ji paprašo dvigubai susimokėt
už gryną orą ir visą gyvenimą
užsimint apie šviesią ateitį
žinom mes tą ateitį žinom
visi vaikai nebesugrįžtamai Airijon
užsimint apie rožines bures ten atviroj jūroj
žinom mes tas raudonas bures žinom
vėl okupuos žvilgsnį lig pat horizonto
ir jau nesitrauks
užsimint apie tolimą horizontą
žinom mes tuos horizontus žinom
už šio horizonto yra dar kiti
ir kiekvieno būsimo vis tuštesni pažadai
ir menkesni lūkesčiai
užsimint apie kasdienybės kasdienę laimę
žinom tą kasdienybę žinom
kasryt į kráutuvę eiti alaus
tikintis kad pagaliau kas nors duos užuominą
susirinkti į demonstraciją ar bent jau piketą
už žmonių teises
na gerai – užsimint apie Bėrzinį ir Rainį
gerai gerai
žinom mes tuos socikus žinom…

 


Apie rūką ir skruzdes

rūkas taupo mano širdį
jos beviltiškai nežnybia
leidžia girsti kaip per žvirgždę
skruzdės bėga į Šventyklą
visos tempia savo naštą
ilgą spyglį smulkų šapą
ar gyvenimą sumautą
dieną tuščią ir betikslę
kartais grūdą tartum aukso
vogtą gal? ar užtarnautą
į Šventyklą skruzdės traukia
tirštas rūkas taką gaubia

kiekviena vis turi nešt
kas jau mirė buvo gimęs
nujaučiu it aklas aš
kurs dar neš o kam galínės

ant kupros viena štai neša
svetimą ar savą bėdą
o kita į širdį gležną
renka šapelius saulėtus
oi per amžių kiek priglobta
ar galėjo pagalvot kas
nesakytos slėptos mintys
vaidmenys gerai vaidinti
vargo pãdai nusitrynę
nuodėmių maišai ištinę
Belzebubo musėms galas
gėlės leduose įšalo

kam žaizdas viešai laupyti
kam vaikytis pigią šlovę
paukščių trelių pilnas rytas
šit brangiausioji tikrovė

eina eina neša neša
juodos skruzdės piligrimės
vien girdžiu it aklas ašen
čia tirštu rūku aptvinęs

ar toli dar ar arti jau
nėr iš tikro ko paklaust
lengva kvėpti – amžių būti
(rimas šičia ỹrot – pūti)
vakaras į naktį slenka
ir žemiau vis galvą lenkia
tuoj vai tuoj jau bus greta

dar pirtis nepakurta

 

Bet širdy ši žemė ne svetimšalė. Iš šiuolaikinės latvių poezijos

2018 m. Nr. 2 / Iš latvių k. vertė Arvydas Valionis / XX a. viduryje Janio Rainio kūrybos vertimų leidyba atvėrė kelius kaimynų poetiniam žodžiui link Lietuvos. Tuo metu kūrybingai dirbo vertėjai…