literatūros žurnalas

Ramunė Brundzaitė. Saldžioji vasara, tu niekad mūsų neapleisk

2021 09 06

Subjektyvus objektyvas

 

Su Nijolės Miliauskaitės tekstais mane suvedė, galima sakyti, atsitiktinumas. Jos eilėraštis be pavadinimo, prasidedantis eilute „dienom jau tirpo sniegas, naktimis“, buvo vienas trijų tekstų, kuriuos radau atsivertusi lietuvių kalbos abitūros egzamino užduotis. Pasirinkau interpretuoti Miliauskaitę, gavau šimtuką, įstojau mokytis lietuvių filologijos ir italų kalbos Vilniaus universitete.

Vėliau apie Miliauskaitės poeziją rašyti bakalaurinį darbą pasiūlė vadovė prof. Viktorija Daujotytė. Tema skambėjo taip: „Mažieji žmogaus pasaulio matmenys Nijolės Miliauskaitės poezijoje“. Rašiau apie daiktus, kuriuose lieka mūsų išgyvenimų, patirties pėdsakų. Apie gyvenimo džiaugsmo, šviesos pajautą mažuose kasdieniuose dalykuose. Apie akmenėlius, lūpdažį, liepų pumpurus.

Patiko, kad Miliauskaitė rašo apie paprastus dalykus, kasdienybę, buitį, moters pasaulį. Patiko neornamentuota, taupi kalba. Artima buvo vienišumo, svetimumo patirtis, ypač išgyventa vaikystėje ir paauglystėje.

Miliauskaitę, šiuos aprašytus savotiškus susitikimus ir epigrafą iš eilėraščio „visos vaikystės baimės“ vėliau įtraukiau ir į savo pačios eilėraštį. Rašiau apie mergaitę, su kuria tapatinausi:

tavo žodžiais
pirmąkart ji prabilo
per baigiamąjį mokyklos egzaminą
atsivertus užduotį

svetimos mokyklos kiemas, pavasaris
-apie ką rašei?
-o tu žinojai, kas ji tokia?

taip, tai jos šaltu prakaitu
išrasoję delnai
spaus popierius ginantis bakalaurą
ir jos pavardė
šalia manosios
tam pačiam tituliniame puslapy
bus arčiausiai

Kai sužinojau apie Nijolę Miliauskaitę, ji jau buvo mirusi. Niekada neteko girdėti jos skaitančios savo poeziją, matyti, kalbėtis. Rašydama bakalaurinį skaičiau ją pažinojusių prisiminimus, godžiai žiūrėjau Vytauto V. Landsbergio filmą „Verdenė“. Svajojau, gal kada nors ir apie mane kas nors sukurs filmą. Vaikščiosiu po Vilniaus universiteto kiemelius, kuriuose tuomet tik rūkydavau tarp paskaitų, jausdamasi nepakankamai vertinama, matoma, užgožiama kitų, irgi protingų ir talentingų studenčių. Vaikščiosiu dabar jau lydima kameros, filmo kūrėjų, pagaliau svarbi. Šiek tiek gėda prisipažinti, bet prie poezijos mane traukė ir poetų mitai. Kad štai ir aš gal kada nors būsiu garsi kaip Maironis, Nėris, Mačernis, mano tekstus skaitys mokiniai, mokysis mano biografiją. Didybės fantazijos, guodusios, kai jaučiausi vieniša ir nesvarbi.

Koks būna santykis su kitais, vyresniais poetais? Jų kūryba, asmenybėmis? Viena vertus, būčiau labai norėjus pabendrauti su Nijole Miliauskaite, matyti ją gyvą, kalbėtis. Paklausti visokių dalykų, kurių jaunai, rašyti mėginančiai merginai knieti paklausti vyresnės (jau įvertintos!) poetės. Ar aš būčiau buvusi jai įdomi? Kokia Miliauskaitė buvo kaip žmogus?

Kita vertus, kartais nuo mėgstamų kūrėjų norisi laikytis atokiau. Prisimenu asmeninių mitų griūtis, kad ir nuvažiavus į „Poetinį Druskininkų rudenį“. Dviprasmį santykį, kai susipažįsti su mėgstamu autoriumi, stebi, kaip išsiskiria tai, ką įskaitai jo eilėraščiuose, ir ką matai jo elgesyje. Seksizmą, susireikšminimą, negydomą priklausomybę nuo alkoholio. Galbūt rašydami mes būname geresni nei gyvenime.

Dabar jau suprantu, kad „pripažintas poetas“ tėra etiketė, bet ne išsipildymas. Ir kaip pavojingai šalia bujoja puikybė, noras būti išskirtine, geresne už kitus, ta, kuria nuolat žavimasi, kurią giria. Pripažinimo alkis nepasotinamas. Prisimenu save, gavusią Jaunojo Jotvingio premiją, meno kūrėjo stipendiją ar kitą įvertinimo atributą. Bet nelaimingą.

Kalbu apie save, ne apie Miliauskaitę, kurią kiti pasakoja buvus, priešingai, nuolankią, kuklią, pasiaukojusią dėl savo vyro poeto Bložės darbo.

Galvojau apie Miliauskaitės namus, kuriuose negyvensim, kai laukiau sesers šeimos išsikraustymo į naują namą. Keitėsi vaikystės sodo kraštovaizdis, rašiau apie tai – statybas, nukirstą migdolą. Kurį laiką gyvenome visi kartu (tėvai, sesuo su šeima ir aš) jau mirusių senelių Antakalnyje pokariu pasistatytame name. Buvo ir rietenų, bet labai laukdavau sūnėno, kuris prieš miegą visada užsukdavo į mano kambarį pasakyti „labanakt“ ir apsikabinti. Vakare, grįžusi iš darbo, skaitydavau jam knygas, taip lengviau išgyvenau tuomet nutrūkusius santykius, kasdienybės monotoniją. Kaip gera buvo vėl skaityti vaikystės knygas! Ir dar ne vienai, o su dabar jau aštuonmečiu sūnėnu, kuris tapo Kalio Bliumkvisto, Emilio iš Lionebergos, Pepės Ilgakojinės gerbėju. Lyg guosčiau manyje tebetūnantį nuskriaustą vaiką (vienišo vaiko iš Miliauskaitės poezijos brolį).

Ką dabar rašyčiau apie eilėraštį iš abitūros egzamino, tą daktarą, „pasenusį burtininką“, galbūt jau mirusį? Turbūt nebemokėčiau interpretuoti šimtukui, bet gal labiau mokėčiau paguosti vaiką, vidinį ar tikrą.

Publikacijai atrinkau penkis Miliauskaitės eilėraščius: interpretuotąjį per abitūros egzaminą, apie namus, kuriuose negyvensim, apie vaiką, galintį sutaikyti su pasauliu, tą, kurio ištrauką panaudojau savo pačios eilėraščio epigrafui, ir dar vieną, kurio eilutės mintyse vis skambėjo baigiantis rugpjūčiui, rašant šį tekstą: saldžioji vasara, tu niekad mūsų neapleisk.

* * *

dienom jau tirpo sniegas, naktimis
užsidėdavo ledas

nuvedė mane pas daktarą, jisai gyvena
palei vieškelį, ramioj vietelėj, priešais
kapines

truputį bijausi jo, nors jau didelė

pasišaukia artyn, suieško
kelis ypatingus plaukus, viršugalvy, išsidėsčiusius
kryžiaus pavidalu, kur pats verpetas
smarkiai
trukteli ir visus juos išrauna, iš pirmo sykio

atsineša iš virtuvės
sidabrinį šaukštelį, liepia
išsižiot, apžiūri gerklę

liežuvėlis užkritęs, sako, tuoj pataisysim

kieme burbuliuoja margas
kalakutas
saulė pro dvigubus langus
tokia šilta
migdanti

pasenęs
burtininkas, visai buvau užmiršus

turbūt jau miręs

(Miliauskaitė, Nijolė. Uždraustas įeiti kambarys. Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 1995.)

 

 

* * *

namai, kuriuose niekados
negyvensiu, dar
kartą atsisuku, paskutinį, koks ilgas
sudie

mūrinis namas
prie Seiros, namas
vaiduoklis

iš tolo
skardinis šviečia stogas
kaip naujas

iš visų pusių
užstotas nuo vėjų

tą namą
pasistatė toks žmogus
parėjęs iš Amerikos
matininkas

seniai jau mirė

beldžiuosi, nieks neatsako
stumteliu – durys
neužrakintos

niekas čia negyvena

einu per kambarius
kokios švelnios saulės prišildytos grindys
basoms mano pėdoms

per pustuščius kambarius
tarsi kas vestųs už rankos

stalas, indauja prie sienos, krėslas šeimininkui
kelios kėdės, žirklės pakabintos ant vinies
medinės lovos, spinta, iš vytelių nupinta skrynia

po langais
girdžiu čiurlenantį upelį (malūnas
seniai nugriautas)

laiptai, dar tvirti turėklai, girgžteli
durys į balkoną
pažiūrėk

kalvos, apsėtos rugiais
miškas
siauras keliukas

mano žingsniai
tuščiuos namuos

krūpteliu – kažkas
atsimuša į lango stiklą
varna (bloga žinia)
ar karvelis (geras ženklas)

tyliai uždarau duris
sudie

namai
kuriuose niekados negyvensiu

(Miliauskaitė, Nijolė. Namai, kuriuose negyvensim. Vilnius: Vaga, 1988.)

 

 

* * *

žiūriu į tave, kai miegi
pintoj iš vytelių lovelėj, kur tiek jau
buvo vaikų išauginta

tai mano geriausios draugės
mažutė duktė

tavo alsavimas, šiltos
bangos, kvepiančios ramunėlėm ir pienu
užlieja visus namus

persiduoda
man tavo sapnas
toks ramus, toks tylus

ar tik ne angelas
palenkęs galvą
prie tavęs – auksiniais perregimais
sparnais, sakytum, laumžirgis

augi miegodama
per greitai, per greitai!

apie nieką
negalvoju, paprasčių paprasčiausiai žiūriu
į miegantį kūdikį

gal tik vaikas
galėtų sutaikinti
su pasauliu

(Miliauskaitė, Nijolė. Uždraustas įeiti kambarys. Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 1995.)

 

 

* * *

visos vaikystės baimės
visi siaubo sapnai
slogutis, vaiko vienatvė
kaltės jausmas

išbalęs veidas prietemoj
ir ilgesys (ko?)

kas išvaduos
išgelbės

nedrąsi mergytė
tebesislapsto
sielos užkaboriuos
varnalėšose, veidrodžiuos, vėjy
dagerotipuos

negaliu jos išvyti

kokios šaltos
kokios sulysę jos rankos
tavo delnuos, mylimas

bet ji nemoka nieko pasakyti

(Miliauskaitė, Nijolė. Uršulės S. portretas. Vilnius: Vaga, 1985.)

 

 

* * *

tokie saldūs kvapai, ir širšių
jau priskrista
supykus veji mazgote

ar žinai, kaip tau tinka
šita marga prikyštė?

susirauki, slepi rankas
šiurkščias, įdiržusias, nudirbtas
paskui nusijuoki
kaip vaikas

visados surasi
talpiose kišenėse ką nors saldaus
ir dėl manęs

žinau, kad visad gausiu išsiverkti
įsikniaubusi, ant tavo kelių

sukabini ant sienos
kauptuką, grėblį, šakę, pintines – šitaip
rikiavosi darbai, niekad nesibaigiantys

tavo veidas – nuvargęs, bet šviečia
kai paduodi puodą
vaikams
išgramdyti ir išlaižyti

saldžioji vasara, tu niekad
mūsų neapleisk

nors visa tai (jauti, ne už kalnų jau
kaulėta viešnia, per gruodą tankiai trepsi, su lazda
ir dviem tuščiom terbom), visa tai tėra
tik atsargų ruošimas žiemai

(Miliauskaitė, Nijolė. Uždraustas įeiti kambarys. Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 1995.)