literatūros žurnalas

1994 m. Nr. 7

 • Aidas Marčėnas. Phanuelis
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Juozas Aputis. Plėnys. Fragmentai iš romano „Palkabalyje negalima sustoti
 • Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai
 • Albert Camus. Apsėstieji (Pradžia)
 • JONUI AISČIUI – 90. Vytautas Kubilius. Jono Aisčio laiškai
  Laiškai Faustui Kiršai
  Laiškai Stasiui Santvarui
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Jūratė Sprindytė. Nuo atbudimo iki nepriklausomybes
  Žodžiai Alfonsui Nykai-Niliūnui. Onė Baliukonytė, Sigitas Geda, Nijolė Miliauskaitė, Kęstutis Nastopka, Judita Vaičiūnaitė
 • ESĖ. Thom Stearns Eliot. Yeats
 • RECENZIJOS. Viktorija Daujotytė. Kūriniai, likę nuošalyje (V. Mykolaičo-Putino „Raštai“. 5 tomas)
  Solveiga Daugirdaitė.
  Pasišnekėjimai su savim XVII amžiuj (V. Bubnio „Teatsiveria tavo akys“)
  Alg
  is Kalėda. Lenkiško žodžio pėdsakais („Literatūra polska na Litwie“)
  Liudvikas Jakimavičius. Keli sakiniai Ir apie lietuvišką mirtį (P. Arieso „Mirties supratimas Vakarų kultūros Istorijoje“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Juozas Aputis. Kur Šešupė gauna pradžią