literatūros žurnalas

1995 m. Nr. 2

 • Alvydas Šlepikas. Blunkančios spalvos
 • Sigitas Geda. Iš neišėjusios knygos. Eilėraščiai
 • Nijolė Kepenienė. Užmiršk mane. Romanas (Pabaiga)
 • Vytautė Kuzmickaitė. Eilėraščiai
 • Petras Venclova. Šviesiaplaukė. Novelė
 • Friedrich Hölderlin. Archipelagas. Poema. Vertė A. E. Puišytė
 • Hermann Hesse. Narcizas ir Auksaburnis. Fragmentas. Vertė T. Četrauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Lietuvių prozos šiandiena. Ją aptaria J. Aputis, R. Baltrušaitytė, E. Bukelienė, S. Daugirdaitė, A. Juozaitis, V. Martinkus, J. Sprindytė
  Kęstutis Nastopka. Lietuviškasis Emaus: keletas Evangelijos parafrazių
 • ANTANUI MIŠKINIUI – 90. Rita Tūtlytė. Žaliaduonių gegužė
 • AKIRATIS. Czesław Miłosz. Medžioklio metai. (Pabaiga.) Vertė J. Keleras
 • RECENZIJOS. Solveiga Daugirdaitė. Gerardos situacija (J. Balčiūnaitės „Situacija“)
  Sigitas Parulskis. Pėdsakai ant žodžių sniego (S. Šemerio „Pojūčių pėdsakai“)
  Algis Kalėda. Lietuvos aidai Lenkijoje (W. J. Podgorski „Litwa Polska XIX i XX wieku“)
  Elina Naujokaitienė. 33-asis sąsiuvinis („Les amis de Miłosz“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vldas Šimkus. Rašytojų suvažiavime