literatūros žurnalas

2006 m. Nr. 10

 • Arvydas Juozaitis. Trečioji galimybė
 • Sigitas Geda. Vietoje epigrafo. Eilėraščiai
 • Vidmantė Jasukaitytė. Kai mes buvome vilkai. Romanas (Pabaiga)
 • Jonas Jakštas. Eilėraščiai
 • Eugenijus Ignatavičius. Dvi moterys, gerdamos kavą. Novelė
 • Eduards Aivars. Eilėraščiai. Vertė V. Braziūnas
 • Vladimiras Kaijakas. Šnorchas. Apsakymas. Vertė A. Valionis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Jūratė Baranova. Lietuvių personalioji eseistika: tarp žaismės ir fundamentalumo
 • AKCENTAI. Audinga Peluritytė. Asmeninės teorijos metmenys (V. Daujotytės „Mažoji lyrikos teorija“)
 • VLADUI ŠIMKUI – 70. Viktorija Daujotytė. „Einu į potekstę. Tyliu“
 • SVARSTYMAI. Stanislovas Juknevičius. Savižudybė kaip dezintegracija: laiptai į pragarą
 • ESĖ. Tomas Rekys. Audra Čikagoje
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Nikolaj Gogol. Keturi laiškai įvairiems asmenims dėl „Mirusių sielų”. Vertė P. Vasiliauskas
 • RECENZIJOS. Giedrė Kazlauskaitė. Dvitaškio poezijos gimimas (K. Navako „At­spėtos fleitos“)
  Ramutė Dragenytė. Vienišo kiro poezija (T. A. Ru­doko „Vėjo brolis“)
  Rima Malickaitė. Tapatybės paieškos (I. Valantinaitės „Žuvim ir lelijom“)
  Vytautas Martinkus. Literatūrologai – ateities vaikai? (V. Kelertienės „Kita vertus…“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regimantas Tamošaitis. Gintaro Beresnevičiaus gyvenimo tekstas