literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 1

 • Vladas Šimkus. Buvo į ką atsiremti
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Ramūnas Klimas. Ant akmens, išplaukiant debesims ir lapams. Apsakymas
 • Vytautas Rudokas. Ir kiti vėjai. Eilėraščiai
 • Remigijus Misiūnas. Dvi novelės
 • Iš jaunųjų poezijos: Valdo Gedgaudo, Dainiaus Dirgėlos, Evaldo Ignatavičiaus eilėraščiai
 • NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI. Nadine Gordimer. Novelės. Vertė A. Ramonas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Rita Tūtlytė. Šviesioji poezijos pusė
 • ALBINO ŽUKAUSKO 80-MEČIUI. Paulina Končiūtė-Žukauskienė. Sudėtingas buvo jo gyvenimas…
 • IŠ PRAEITIES. Viktoras Alekna. Salomėja Nėris ieško Dievo (Pradžia)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Julija Maceiniėnė.. Dienoraštis (Pradžia)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Thomas Stearns Eliot. Europos kultūros vienovė
 • ISTORIJA. Edvardas Gudavičius. Lietuvos valstybės struktūra Gedimino laikais
 • AKIRATIS. Alberto Beretta Anguissola. Žuvis, vardu Albertina. Balandžiai žolėje. Parengė G. Grinytė
 • RECENZIJOS. Sigitas Parulskis. Gero žmogaus balsas (H. Čigriejaus „Kaip žolės“)
  Algimantas Baltakis. Poetė su giedančiu paukščiu (S. Lygutaitės Bucevičienės „Rožė viduržiemio naktį“)
  Judita Vaičiūnaitė. Po Marquette parko dangumi (J. Švabaitės „Tu niekur neišeisi“)
  Ričardas Pakalniškis. Prasmingas sugrįžimas (L. Andriekaus „Pasilikau tik dangų molyną“)
  Elena Stravinskienė. Baltisk revy
 • TĖVYNĖS VARPAI. Tomas Venclova. Žodis unijos mieste