literatūros žurnalas

2008 m. Nr. 11

 • Romualdas Ozolas. Tai kurgi mes einam?
 • Dovilė Zelčiūtė. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Agotos rožynas. Apysaka
 • Vidas Morkūnas. Nekropolių šviesos. Eilėraščiai
 • Nikodem Erazm Iwanowski. Vienuolika griaučių. Novelė. Vertė G. Židonis
 • Hans Carl Artmann. Neužgimusi žinia. 90 sapnų. Vertė G. Norvilas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Algis Kalėda. Praeities dabartis
 • JANINAI DEGUTYTEI – 80. Jurgita Žana Raškevičiūtė. Patirties vėrimosi profiliai
 • POLEMIKA. Kazys Almenas. Ar tik apie Ameriką?
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Atsiminimai apie Vytautą Kubilių. Vytautas Ambrazas, Nikolajus Gėjus, Algis Kalėda
 • SUKAKTYS. Romas Sadauskas. Švento žmogaus gyvenimas
 • AKIRATIS. Jean Baudrillard. Tūkstantmečio šešėlyje. Vertė L. Rybelis
 • RECENZIJOS. Ramutė Dragenytė. Šypsena ir cypimas eilėraščio kailyje (G. Grajausko „Eilėraščiai savo kailiu“)
  Jūratė Čerškutė. Keliaujantis su lagaminais sniego (K. Navako „Du lagaminai sniego“)
  Regimantas Tamošaitis. Tuštumos švytėjimas (L. Šimkutės „Mintis ir uola / Thought and rock“)
  Rimantas Kmita. Akla meilė ant bedugnės krašto (L. Jonušio „Rūmas virš bedugnės“)
  Mindaugas Peleckis. Būti hipiu. Ir niekada nepasenti (anotacijos)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. „Krizė – būtina moralės sąlyga“