literatūros žurnalas

2008 m. Nr. 2

 • Sigitas Geda. Lietuva – su priešais ir be priešų
 • Stasys Jonauskas. Eilėraščiai
 • Jaroslavas Melnikas. Kodėl aš nepavargstu gyventi. Apysaka
 • Aidas Marčėnas. Eilėraščiai
 • Juozas Marcinkevičius. Istorija, panaši j pasaką. Labai geranoriškas velnias. Infernologijos fragmentai. Novelės
 • Romas Daugirdas. Eilėraščiai.
 • Živilė Bakaitytė. Gerda, pasilik. Novelė
 • Gastao Cruz. Eilėraščiai. Vertė A. Makštutis
 • Erri De Luca. Vardan Motinos. Apysaka. Vertė I. Tuliševskaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Dalia Satkauskytė. Postmodernizmas kaip konjunktūra
 • AKCENTAI. Viktorija Daujotytė. Kas bus su filologija?
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Vaikams rašytojas kaip Dievas. Rašytojas Vytautas Račickas atsako į Danieliaus Mušinsko klausimus
 • RAŠYTOJAS IR VISUOMENĖ. Vytautas Girdzijauskas. Žvaigždynų išpardavimas
 • AKIRATIS. Victoria Weinstein. Persefonės kelionė į Požemio pasaulį: moteriškojo prisikėlimo mitas. Vertė V. Tamošaitytė
 • PATIRTYS. Tomas Rekys. Amerika (Pradžia)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Johan Huizinga. Rytdienos šešėlyje. Vertė L. Rybelis
 • RECENZIJOS. Renata Šerelytė. Kas gi tu esi, tėvyne? (A. Jakučiūno „Tėvynė“)
  Viktorija Daujotytė. Tik penkiasdešimt Algimanto Baltakio eilėraščių (A. Baltakio „Penkiasdešimt eilėraščių“)
  Manfredas Žvirgždas. Sugrįžimas iš paraštės (J. Krumino „Sugrįžimo laivas“)
  Cast-rol&Petrol. Cinikų pjautuvas (Castor&Pollux „Rašytojų kūjis“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Regimantas Tamošaitis. Sunku būti dievu
  Brigita Speičytė. Intymaus balso knyga