literatūros žurnalas

2008 m. Nr. 3

 • Leonardas Gutauskas. Pilka pilka, kur dairais…
 • Stasys Stacevičius. Eilėraščiai
 • Bitė Vilimaitė. Be pavadinimo. Knygos. Dvi žvakės. Ta mergaitė. Novelės
 • Lidija Šimkutė. Anapus mūsų vardų. Eilėraščiai
 • Icchokas Meras. Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis mylių. Apsakymas
 • Skaidrius Kandratavičius. Eilėraščiai
 • Romas Sadauskas. Akmenų mazgojimas. Iš esė knygos „Gyventi“
 • Aldona Elena Puišytė. Mistiški himnai amžinajai meilei
 • Novalis. Himnai Nakčiai. Vertė A. E. Puišytė
 • John Fante. Paklausk dulkių. Vertė S. Repečka
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Brigita Speičytė. Maironio palimpsestas
 • SVARSTYMAI. Laiko dvasia šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Pokalbyje dalyvavo rašytojai Andrius Jakučiūnas, Danielius Mušinskas, literatūrologai Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis
 • „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Juozas Aputis, Antanas Gailius
 • IŠ PRAEITIES. Zigmas Toliušis. Vincas Krėvė. Medžiaga biografijai (Pradžia)
 • PATIRTYS. Tomas Rekys. Amerika (Tęsinys)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Merab Mamardašvili. Mąstymo estetika. Vertė A. Merkevičiūtė
 • RECENZIJOS. Jūratė Čerškutė. Žodinės fotografijos: šviesoje braukiantys ašaras ir šypsenas (H. A. Čigriejaus „Varna braukia ašarą“)
 • Viktorija Daujotytė. „…atsakymo tuo tarpu nėra“ (J. Kelero „Sniegas, benamis, krentantis“)
 • Laimantas Jonušys. Sparnuočiai ir stiklasparnės (L. Gutausko „Musės. Palėpė“)
 • Tomas Andriukonis. „Atskiri poteriai, ant šniūrelio suverti“ (R. Glinskio „XX amžiaus lietuvių dienoraščiai“)
 • Arnoldas Piročkinas. Čekų profesoriaus meilė Pabaltijo literatūroms (R. Paroleko „Zlaty fond baltickych literatur“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Liutauras Degėsys. „Senius reikia šaudyti jaunystėje“