literatūros žurnalas

2007 m. Nr. 6

 • Regimantas Tamošaitis. Aberacijos
 • Vidmantė Jasukaitytė. Baltų dukterys
 • Rimantas Juodvalkis. Gyvenimas kaip kine
 • Arvydas Genys. Eilėraščiai
 • Vilda Tamošaitytė. Jai. Mirta. Aš čia. Ragana. Novelės
 • Juozas Mečkauskas-Meškela. Eilėraščiai
 • Jules Renard. Ručkis. Vertė S. Banionytė
 • Fernando Pessoa. Ezoteriniai eilėraščiai. Vertė A. Makštutis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. VIiktorija Daujotytė. „Giesmių giesmė“ ir lietuvių poetinė kalt
 • SVARSTYMAI. Knyga ir mokykla. Pokalbyje dalyvavo Kęstutis Urba, Regimantas Tamošaitis, Dainora Eigmintienė, Irma Jasulevičienė, Asta Karaliūtė-Bredelienė, Marta Rudytė, Audronė Razmantienė, Živilė Bandorienė, Gintarė Adomaitytė
  „METŲ“ ANKETA. Požiūriai. Icchokas Meras, Grigorijus Kanovičius
 • IŠ PRAEITIES. Ramunė Bleizgienė. Rašanti moteris istoriniame maskarade
 • AKIRATIS. Viktor E. Frankl. Knyga kaip terapijos priemonė. Vertė A. Merkev
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Domas Kaunas. Paskutinis Mažosios Lietuvos baltistikos profesorius
  Viktoras Falkenhahnas. Panorau arčiau pažinti tuos lietuvius
 • RECENZIJOS. Imelda Vedrickaitė. „Būk savo vietoj, šėlstantis šiaurieti“ (R. Kasparavičiaus „Visų gražiausia“)
  Mindaugas Grigaitis. Diskutuoti kviečiančios įžvalgos (R. Pociūtės „Modernizmas lietaus šaly”)
  Vaiva Kuodytė. Pelkėjantys maisto paviršiai (K. Navako „Iš gyvenimo garstyčių bei krienų“)
  Rimantas Kmita. Baltų dėmių poezija (A. Stasiuko „Pakeliui į Babadagą“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Tomas Rekys. Maži dalykai, arba Sudeginta praeitis