literatūros žurnalas

2001 m. Nr. 8-9

 • SIGITAS GEDA. Vasara. Žiūrinčio Šuns poza.
 • Daiva ČEPAUSKAITĖ. Eilėraščiai
 • Algimantas ZURBA. Laiko – kūrėjau ir naikintojau… Romano fragmentai
 • Darius ŠIMONIS. Apie nieką. Eilėraščiai
 • Kazys SAJA. Šarlatanas. Rojus pagal Gidgadhumbą. Du apsakymai
 • Vytautas STULPINAS. Eilėraščiai
 • Eugenijus IGNATAVIČIUS. Nuosprendis. Provokacįja. Dvi novelės
 • Charles BUKOWSKI. Eilėraščiai. Vertė M. Burokas
 • Heiner MÜLLER. Kvartetas. Pjesė. Vertė L. Katkus
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas KUBILIUS. Naracįjos krizė ir kaita
  Vïgmantas BUTKUS. Neoromantinė istoriosofija V. Krėvės Šarūne“ ir J. Rainio „Indulyje ir Arijoje“
 • AKCENTAI. Giedrius VILIŪNAS. Pirmoji „Lietuvių literatūros enciklopedija“
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Aš visada norėjau būti ekscentrikas. Poetą Knutą SKUJENIEKĄ kalbina Janis RUOKPELNIS. Vertė D. Murmulaitytė
 • ISTORIJA. Vytautas BERENIS. Holokausto istoriografija: problemos, tendencijos, kontekstas
 • IŠ PRAEITIES. Tadeusz BUJNICKI. Lenkiškoji Vilniaus lietuvių raštija. Vertė I. Vedrickaitė
 • AKIRATIS. Françoise GIROUD, Bernard-Henri LÉVY. Apie moterų išsilaisvinimą kaip apie pąjuokos objektą. Vertė S. Banionytė
 • RECENZIJOS. Elena BUKELIENÉ. Gyvenimo apstybė (V. Girdzįjausko „Palūkėk, mirtie“)
  Brigita SPEIČYTĖ. Drabužėliais dėvėtais (A. Marčėno „Dėvėti“)
  Jolanta PAULAUSKAITĖ. Netobulas netobulumas (V. Skripkos „Vienas“)
  Herkus KUNČIUS. Gyvenimo kronika – kūrybos akompanimentas (L. Tapino „Imk, klajokli, Žibintą vilties“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Kauno ratas