literatūros žurnalas

2001 m. Nr. 8–9

 • Sigitas Geda. Vasara. Žiūrinčio Šuns poza.
 • Daiva Čepauskaitė. Eilėraščiai
 • Algimantas Zurba. Laiko – kūrėjau ir naikintojau… Romano fragmentai
 • Darius Šimonis. Apie nieką. Eilėraščiai
 • Kazys Saja. Šarlatanas. Rojus pagal Gidgadhumbą. Du apsakymai
 • Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai
 • Eugenijus Ignatavičius. Nuosprendis. Provokacija. Dvi novelės
 • Charles Bukowski. Eilėraščiai. Vertė M. Burokas
 • Heiner Müller. Kvartetas. Pjesė. Vertė L. Katkus
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Naracijos krizė ir kaita
  Vïgmantas Butkus. Neoromantinė istoriosofija V. Krėvės Šarūne“ ir J. Rainio „Indulyje ir Arijoje“
 • AKCENTAI. Giedrius Viliūnas. Pirmoji „Lietuvių literatūros enciklopedija“
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Aš visada norėjau būti ekscentrikas. Poetą Knutą Skujenieką kalbina Janis Ruokpelnis. Vertė D. Murmulaitytė
 • ISTORIJA. Vytautas Berenis. Holokausto istoriografija: problemos, tendencijos, kontekstas
 • IŠ PRAEITIES. Tadeusz Bujnicki. Lenkiškoji Vilniaus lietuvių raštija. Vertė I. Vedrickaitė
 • AKIRATIS. Françoise Giroud, Bernard-Henri Levy. Apie moterų išsilaisvinimą kaip apie pajuokos objektą. Vertė S. Banionytė
 • RECENZIJOS. Elena Bukelienė. Gyvenimo apstybė (V. Girdzijausko „Palūkėk, mirtie“)
  Brigita Speičytė. Drabužėliais dėvėtais (A. Marčėno „Dėvėti“)
  Jolanta Paulauskaitė. Netobulas netobulumas (V. Skripkos „Vienas“)
  Herkus Kunčius. Gyvenimo kronika – kūrybos akompanimentas (L. Tapino „Imk, klajokli, Žibintą vilties“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Gintaras Beresnevičius. Kauno ratas