literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 7–8

 • Darius Kuolys. Iš ginties ir rezistencijos
 • Algimantas Baltakis. Eilėraščiai
 • Jurgis Kunčinas. Tūla. Apysaka (Pabaiga)
 • Marija Meilė Kudarauskaitė. Eilėraščiai
 • Henrikas Algis Čigriejus. Nakvynių diptichas
 • Ciprianas Norwidas. Eilėraščiai. Vertė A. Bernotas
 • Ivo Andrić. Pokalbis su Goja. Vertė S. Sabonis
 • SATYRA IR HUMORAS. Efraimas Kišonas. Novelės. Vertė T. Četrauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Jonas Balčius. A. Nyka-Niliūnas: poezijos stebuklo valanda
  Alina Stakienė. Moters perspektyva išeivijos prozoje
 • JUOZO KELIUOČlO 90-mečiui. Vytautas Kubilius „Kito pasaulio esu žmogus“
 • ANTANUI KNIŪKŠTAI – 100. Aldonas Ruseckaitė. Antanas Kniūkšta ir „Sakalas“
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. „Nuo sielos nusiimk, brolau, kepurę“. Su rašytoja Julija Švabaite kalbasi literatūros kritikas Ričardas Pakalniškis
 • BIBLOGRAFO PASTABOS. Albertas Ruzgas. Brolių Biržiškų fenomenas
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Laimonas Noreika. Susitikimai su Putinu
 • ESĖ. Rasa Maziliauskaitė. Tarp proto ir laisvės
 • IŠ PRAEITIES. Regina Koženiauskienė. Teofilis Lenartovičius Lietuvai
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Andrius Konickis. „Protingiausias žmogus iš visų, kuriuos pažinau“
  Paul Valery. Vakaras su ponu Testu
 • RECENZIJOS. Kęstutis Keblys. Kvailybių ir baimės metai („Rašytojas pokario metais“)
  Vladas Šimkus. Daiktai atminties gintare (V. Šlaito „Rudenio vynas“)
  Kęstutis Saldžiūnas. Tarp žemės ir rojaus (B. Jonuškaitės „Ievos neišvarė iš rojaus“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Silvestras Gaižiūnas. Baltoskandlja – literatūrinių ryšių centras