literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 2

 • Onutė Narbutaitė. Ištrupėjusio paveikslo paraštėse
 • Alfonsas Maldonis. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Vilko dantų karoliai. Romano trečiosios dalies fragmentai
 • IŠ LITERATŪRINIO PALIKIMO. Kazys Inčiūra. Motulės staklės. Poema
 • Jurgis Kunčinas. Dvi novelės
 • Haris Martinsonas. Eilėraščiai. Vertė A. Baltakis
 • Ingeborga Bachman. Tarp žmogžudžių ir bepročių. Apsakymas. Vertė T. Četrauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas Kubilius. Pradžia laisvo mąstymo
  FAUSTUI KIRŠAI – 100. Faustas Kirša. Dieninis Nr. 4
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Vytautas P. Bložė, Kornelijus Platelis. Rašiau, kaip rašo visi
 • ESĖ. Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė. Po Dvynių ženklu (Pradžia)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. Petronėlė Orintaitė. Laisvės alėja Nr. 4
 • RECENZIJOS. Valdas Kukulas. Susitaikymo knyga (V. Skripkos „Koplytėlė šiaurėje“)
  Algis Kalėda. Pasaulis – it chimera (S. T. Kondroto „Kentauro herbo giminė“)
  Sigitas Parulskis. Requiem kreidos ratui (V. Kukulo „Knyga netyčia“)
  Margarita Dautartienė. Vieniša laimė (A. Petraitytės „Mano memuarai“)
  Juozas Erlickas. Pirmosios bangos išmatavimai (I. Šeiniaus „Raudonasis tvanas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vladas Šimkus. Nesibijokime!