literatūros žurnalas

1991 m. Nr. 2

 

 • Onutė NARBUTAITĖ. Ištrupėjusio paveikslo paraštėse
 • Alfonsas MALDONIS. Eilėraščiai
 • Leonardas GUTAUSKAS. Vilko dantų karoliai. Romano trečiosios dalies fragmentai
 • IŠ LITERATŪRINIO PALIKIMO. Kazys INČIŪRA. Motulės staklės. Poema
 • Jurgis KUNČINAS. Dvi novelės
 • Haris MARTINSONAS. Eilėraščiai. Vertė A. Baltakis
 • Ingeborga BACHMAN. Tarp žmogžudžių ir bepročių. Apsakymas. Vertė T. Četrauskas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vytautas KUBILIUS. Pradžia laisvo mąstymo
  FAUSTUI KIRŠAI – 100. Faustas KIRŠA. Dieninis Nr. 4
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Vytautas P. BLOŽE, Kornelijus PLATELIS. Rašiau, kaip rašo visi
 • ESĖ. Aušra Marija SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ. Po Dvynių ženklu (Pradžia)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. Petronėlė ORINTAITĖ. Laisvės alėja Nr. 4
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Valdas Kukulas. Susitaikymo knyga (V. Skripkos „Koplytėlė šiaurėje“)
  Algis Kalėda. Pasaulis – it chimera (S. T. Kondroto „Kentauro herbo giminė“)
  Sigitas Parulskis. Requiem kreidos ratui (V. Kukulo „Knyga netyčia“)                               j
  Margarita Dautartienė. Vieniša laimė (A. Petraitytės „Mano memuarai’)
  Juozas Erlickas. Pirmosios bangos išmatavimai (I. Šeiniaus „Raudonasis tvanas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Vladas Šimkus. Nesibijokime!