literatūros žurnalas

2006 m. 11

 • Petras Dirgėla. Užmarštis mėlynom kelnėm
 • Gintaras Patackas. Eilėraščiai
 • Jonas Mačiukevičius. Porcija. Romanas
 • Laimantas Jonušys. Trylika mėnesių. Epistolinė elegija
 • Laurynas Katkus. Eilėraščiai
 • Miljenko Jergović. Riešutmedžio rūmai
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vitalija Pilipauskaitė. Žurnalistinis romanas: tarp pseudobiografijos ir autoterapijos
 • POŽIŪRIAI. Eugenijus Ališanka, Marcelijus Martinaitis
 • SVARSTYMAI. Atmintis be atminties. Apie atsiminimų knygas kalbasi literatūrologai Virginijus Gasiliūnas, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis, rašytojas Vytautas Rubavičius
 • ATSIMINIMAI, DIENORAŠČIAI, LAIŠKAI. Vytautas Kubilius. Iš „Dienoraščio“
 • KAZIUI JANKAUSKUI – 100. Leonas Peleckis-Kaktavičius. Apie „Jaunystės prie traukinio“ autorių
 • AKIRATIS. Takahiro Okamura. Jono Biliūno ir Ryūnosuke Akutagawos novelė: panašumai ir skirtumai
 • RECENZIJOS. Juozas Aputis. Pasikalbėjimas su savim (E. Ignatavičiaus „Kiparisų tamsa“)
  Renata Šerelytė. Tylios pasipriešinimo formos (M. Martinaičio „Tylintys tekstai“)
  Viktorija Daujotytė. Poezija iš rizikos gyventi (D. Jazukevičiūtės „Imperijos moteris“)
  Nida Gaidauskienė. Exemplum eugenium (E. Ališankos „Exemplum“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. Asmeninė literatūros istorija (Mokytojos Bronės Katinienės šviesiam atminimui)