literatūros žurnalas

2006 m. 11

 

 • Juozas Aputis. Pasikalbėjimas su savim
 • Gintaras Patackas. Eilėraščiai
 • Jonas Mačiukevičius. Porcija. Romanas
 • Laimantas Jonušys. Trylika mėnesių. Epistolinė elegija
 • Laurynas Katkus. EilėraščiaiLeonas Peleckis-Kaktavičius. Apie „Jaunystės prie traukinio“ autorių
 • Miljenko Jergović. Riešutmedžio rūmai
 • POŽIŪRIAI. Eugenijus Ališanka, Marcelijus Martinaitis
  Atmintis be atminties. Apie atsiminimų knygas kalbasi literatūrologai Virginijus Gasiliūnas, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis, rašytojas Vytautas Rubavičius
 • ATSIMINIMAI, DIENORAŠČIAI, LAIŠKAI. Vytautas Kubilius. Iš „Dienoraščio“
  Leonas Peleckis-Kaktavičius. Apie „Jaunystės prie traukinio“ autorių
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Vitalija Pilipauskaitė. Žurnalistinis romanas: tarp pseudobiografijos ir autoterapijos
  Takahiro Okamura. Jono Biliūno ir Ryūnosuke Akutagawos novelė: panašumai ir skirtumai.
  Nida Gaidauskienė. Exemplum eugenium
 • RECENZIJOS. Petras Dirgėla. Užmarštis mėlynom kelnėm
  Renata Šerelytė. Tylios pasipriešinimo formos
  Viktorija Daujotytė. Poezija iš rizikos gyventi
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. Asmeninė literatūros istorija (Mokytojos Bronės Katinienės šviesiam atminimui)