literatūros žurnalas

1999 m. Nr. 11

 • Arnas Ališauskas. Du lapkričio pjūviai
 • Leonardas Gutauskas. Žodynas. Eilėraščiai
 • Ramūnas Kasparavičius. Molinė patranka. Romanas (Pradžia)
 • Tomas Arūnas Rudokas. EIlėraščiai
 • Andrius Pulkauninkas. Teismo aplikacija. Apsakymas
 • Levas Karsavinas. Iš „Tercinų“. Vertė A. Bukontas
 • Anton Čechov. Platonovas. Drama. Vertė J. Aputis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Valdas Kukulas. Kontekstų labirintuose
  Raminta Gamziukaitė. Neįgyvendinti užmojai ir apgaulinga pavadinimo magija (Kritinės pastabos apie „Fausto amžiaus epilogą“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Poetas Niujorke: žodžiai iš nenugalėto atstumo. Poetas Julius Keleras atsako į Mindaugo Kvietkausko klausimus
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Gyvi. dar neskelbti žodžiai. Broniaus Kviklio ir Tomo Remeikio pokalbis su pulkininku Kaziu Škirpa. |vykęs 1973 m. gegužės 6 d. Čikagoje
 • AKIRATIS. Henk Harbers. Ar egzistuoja postmoderni vokiečių literatūra? Vertė L. Katkus
 • RECENZIJOS. Brigita Speičytė Ties skiriančia ir siejančia riba (A. Bernoto „Pro dūmus, deimantais nusėtas“)
  Juozas Aputis. Kas ten, prie Čigriejaus dobilų? (H. A. Čigriejaus „Vieškeliukas pro dobilus“)
  Rita Tūtlylė. Knyga, įtraukianti į savo erdvę (V. Kubiliaus „Jonas Aistis“)
  Galina Baužytė-Čepinskienė. Šveicarų klasikas lietuviškai (R. Walserio „Padėjėjas“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Aldona Vaitiekūnienė. Vinco Kudirkos pasirinkimas
  Mindaugas Kvietkauskas. Himnas dešimtajam rudeniui