literatūros žurnalas

1998 m. Nr. 12

 • Valentinas Sventickas. Toks sumuštinis
 • Adomas Mickevičius. Piligrimas. Vertė V. Mykolaitis-Putinas
 • Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai
 • Leonardas Gutauskas. Laiškai Iš Viešvilės. Romanas (Pabaiga)
 • Henrikas Algis Čigriejus. Eilėraščiai
 • Ramūnas Kasparavičius. Novelė apie Adomą. Edvardą, Pranciškų
 • Jonas Mikelinskas. Novelės
 • Gottfried Benn. Matavimo dirigentas. Vertė J. Kunčinas
 • ADOMUI MICKEVIČIUI – 200. Aušra Jurgutienė. Mickevičius ir Lietuva: tautinio identiteto problema
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Rima Pociūtė. Neringa, bet ne rugiaveidė
  Jan Peter Locher. A. Kalanavičius septinto–aštunto dešimtmečių poezijos kontekste
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Ignas Šeinius. Dienoraštis. 1909. Parengė V. Abubekerovaitė, D. Linčiuvienė
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Clifford Geertz. Menas kaip kultūros sistema. Vertė E. Platelis
 • RECENZIJOS. Virginija Balsevičiūtė. „Iš sapno ašarų…“ (J. Juškaičio „Varpai sudūlės nuo skambėjimo“)
  Valdas Kukulas. Atodūsis po „Atodūsio” (A. Baltakio „Vienuolynas“)
  Renata Šerelytė. Mano namai – mano tvirtovė (V. Bubnio „Svečias“)
  Gintaras Bleizgys. Poezija vietoj tabu (S. Parulskio „Mort sepulti sint“)
  Vytautas Straižys. Etinė poezija: tiesa paskui žodį (W. Szymborskos „Poezijos rinktinė“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Aida Ažubalytė. Rudenį Druskininkuos