literatūros žurnalas

1993 m. Nr. 1

 • Marcelijus Martinaitis. Pirmasis Putino šimtmetis
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Simonas Norbutas. Čia ir ten, už sienos. Apysaka
 • Gražina Cieškaitė. Judėjimas parabolė absurdo angelų
 • Karelas Čapekas. Iš „Apokrifų knygos“. Vertė V. Visockas
 • Vytautė Kuzmickaitė. Eilėraščiai
 • VINCUI MYKOLAIČIUI-PUTINUI – 100. Irena Kostkevičiūtė. Įspėtoji būtis
  Vytautas Kubilius. Literatūra katastrofos akivaizdoje
  Vincas Mykolaitis-Putinas: vertinimų kontroversijos. Parengė V. Kukulas
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Dvasininko pašaukimas ir poezija. Su poetu Leonardu Andriekumi kalbasi literatūros kritikas Ričardas Pakalniškis
 • PALEI BALTIJĄ. Birutė Masionienė. Literatūros istorija ir dabartis
  Simas Karaliūnas. Jorunduro Hilmarssono netekus
 • ŽODŽIO MENAS. Eugenija Ulčinaitė. Baroko stiliaus teoretikas
  Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Viena knyga apie aštrų ir šmaikštu stilių
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Pranutė Jokimaitienė. Apie Gediminą ir save (Pabaiga)
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. Algimantas Baltakis. Surišti ugnies gija (A. Verbos „Pilkoji žvaigždė“)
  Juozas Aputis. Vienišumo chirurgija (V. Narbuto „Per toli pažadėjo“)
  Judita Vaičiūnaitė. Iš dviejų pusių tolimi traukintai (D. Jazukeviėiūtės „Traukinys Nr. 183“)
  Janina Riškutė. Buvimo džiaugsmas (S. Anglickio „Karvelėli mėlynasis“)