literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 2

 • Liudvikas Jakimavičius. Įšalui tirpstant
 • Aldona Elena Puišytė. Šviesa pro erškėtį. Eilėraščiai
 • Vytautas Mačiuika. Savi ir svetimi. Politinis romanas (Pradžia)
 • Pranas Genys. Eilėraščiai
 • Vincas Ramonas. Miglotas rytas. Apysaka
 • ALGIMANTO MACKAUS 60-MEČlUI. Algimantas Mackus. Ties nepriklausomybe ir ties žemėn neįaugusia karta
 • IŠ PRAEITIES. Viktoras Alekna. Salomėja Nėris ieško Dievo (Pabaiga)
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Julija Maceinienė. Dienoraštis (Tęsinys)
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Vaclav Havel. Socialiai pavojingo elemento istorija
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Pareina Jurgis Savickis (J. Savickio „Raštai“, I, II)
  Donatas Valančiauskas. Žavusis racionalizmas (A. A. Jonyno „Nakties traukinys“)
  Donata Mitaitė. Lyrinis literatūros istorijos punktyras (V. Daujotytės „Tautos žodžio lemtys“)
  Valdas Petrauskas. Lietuvos balsas („Voices en el silencio“)
  Bonifacas Stundžia. „Baltijos žiedo“ kraitis (P. U. Dini „L’anello báltico“)
  Emilija Daunorytė. Naujiena iš Norvegijos
 • TĖVYNES VARPAI. Virgilijus Gasiliūnas. Kelios mintys apie leidybą