literatūros žurnalas

2005 m. Nr. 10

 • Sigitas Geda. Iš vasaros ir iš rudens
 • Alis Balbierius. Eilėraščiai
 • Vytautas Rimkevičius. Užgeso šviesioji saulelė, užgeso!.. Aktorius. Faustas ir Margarita. Kas ji? Novelės
 • Lidija Šimkutė. Medžių kaulai. Eilėraščiai
 • Diana Gancevskaitė. Šeštadienio laikraštis. Vienaveiksmis veikalas
 • Dalia Tamošauskaitė. Eilėraščiai
 • Vytautas Čepliauskas. Irmė. Apsakymas
 • Janusz Szuber. Eilėraščiai. Vertė B. Jonuškaitė
 • Agota Kristof. Man tas pats. Novelės. Vertė S. Banionytė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Viktorija Daujotytė. Jurgio Baltrušaičio metaforos-simboliai
  Dalia Čiočytė. Realizmas – tikrovės sampratos problemika
 • SVARSTYMAI. Rašytojas ir maištas. Pokalbyje dalyvavo Elena Bukelienė, Laimantas Jonušys, Valdemaras Kukulas, Jūratė Sprindytė, Jūratė Baranova, Juozas Aputis, Regimantas Tamošaitis
 • AKCENTAI. Brigita Speičytė. Knygos be tapatybės
 • IŠ PRAEITIES. Dalia Marcinkevičiūtė. Apie Stanislovo Moravskio mizantropiją
 • AKIRATIS. Antanas Andrijauskas. Roland’o Barthes’o tekstualumo estetika
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. René Guénon. Rytų ir Vakarų priešprieša. Vertė L. Rybelis
 • RECENZIJOS IR ANOTACIJOS. Rita Tūtlytė. Jono Aisčio laiškai (J. Aisčio „Laiškai 1929–1973“)
  Donata Mitaitė. Atšiaurus Tomo Venclovos eilėraščių pasaulis (T. Venclovos „Sankirta“)
  Aidas Marčėnas. „Drėgnos akių rainelės žvilgesy“ (M. Buroko „Būsenos“)
  Ramutė Dragenytė. Butaforinė poezija (J. Jackevičiaus „The yellow insect / Geltonas vabzdys“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Valentinas Sventickas. Viktorija Daujotytė. Gražiai vaikšto kur gražu
  A. Martišiūtė. Vytautas Kavolis kaip iššūkis konformistinei intelektualo laikysenai
  E. Baliutytė. Mūsų Ričardas
  Intrigavimas mokslo žiniomis. Parengė Z. Mažeikaitė