literatūros žurnalas

2005 m. Nr. 5-6

 • RIMANTAS VANAGAS. Provincija: išpuvę dantys, kantri siela
 • SIGITAS GEDA. Eilėraščiai
 • RAIMONDAS KAŠAUSKAS. Milijoną! arba Stokholmo sindromas. Romanas
 • LAURA SINTIJA ČERNIAUSKAITĖ. Eilėraščiai
 • RENATA ŠERELYTĖ. Nelaimingas puodas. Novelė
 • VACYS REIMERIS. Tas kalnas yra gyvenimas. Eilėraščiai
 • EUGENIJUS IGNATAVIČIUS. Žilvičiai. Novelė
 • KAMO NO CHŌMEI. Trijų žingsnių trobelė. Vertė O. Mustepanenko
  Sakmė apie bambukų kirtėją. Vertė M. Šiaučiūnas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. LORETA JAKONYTĖ. Rašytojo laikysena visuomenėje
 • AKCENTAI. PETRAS BRAŽĖNAS. Netikėtos atverstinės, rūstūs atminai (J. Apučio „Vieškelyje džipai“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Hierarchijų truputį gaila. Poetą Kornelijų PLATELĮ kalbina literatūrologė Audinga PELURITYTĖ
 • POLEMIKA. KRESCENCIJUS STOŠKUS. Nerimas dėl kultūros politikos
 • SVARSTYMAI. ARVYDAS ŠLIOGERIS. Meno likimas technologinėje visuomenėje
 • AKIRATIS. GRIGORIJ ČCHARTIŠVILI. Japoniška savižudybė. Vertė L. Rybelis
 • RECENZIJOS, ANOTACIJOS. JŪRATĖ SPRINDYTĖ. Paskutinė, aštuntoji (V. Kubiliaus „Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja“)
  ALEKSANDRA FOMINA. Juozas Erlickas – naujųjų laikų kinikas (J. Erlicko „Prisimynimai“)
  RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Salomėjos veltiniai (V. Daujotytės „Salomėja Nėris: fragmento poetika“)
  FELIKSAS MAČIANSKAS. Žvėriškai liūdnas pasaulis… (R. Šavelio „Geriu žalią tylą“ / Atsiminimai apie Paulių Širvį)
 • TĖVYNĖS VARPAI. VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. „XX amžius buvo tarsi teatras…“
  M. KONTRIMAITĖ. Tolstantis, bet išliekantis… / Antanui Kalanavičiui – 60
  V. MOTIEJŪNAS. Žinomas ir nežinomas Julius Kaupas
  A. VALIONIS. Latvių poezijos individualistas