literatūros žurnalas

2005 m. Nr. 5–6

 • Rimantas Vanagas. Provincija: išpuvę dantys, kantri siela
 • Sigitas Geda. Eilėraščiai
 • Raimondas Kašauskas. Milijoną! arba Stokholmo sindromas. Romanas
 • Laura Sintija Černiauskaitė. Eilėraščiai
 • Renata Šerelytė. Nelaimingas puodas. Novelė
 • Vacys Reimeris. Tas kalnas yra gyvenimas. Eilėraščiai
 • Eugenijus Ignatavičius. Žilvičiai. Novelė
 • Kamo no Chōmei. Trijų žingsnių trobelė. Vertė O. Mustepanenko
  Sakmė apie bambukų kirtėją. Vertė M. Šiaučiūnas
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Loreta Jakonytė. Rašytojo laikysena visuomenėje
 • AKCENTAI. Petras Bražėnas. Netikėtos atverstinės, rūstūs atminai (J. Apučio „Vieškelyje džipai“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Hierarchijų truputį gaila. Poetą Kornelijų Platelį kalbina literatūrologė Audinga Peluritytė
 • POLEMIKA. Kresencijus Stoškus. Nerimas dėl kultūros politikos
 • SVARSTYMAI. Arvydas Šliogeris. Meno likimas technologinėje visuomenėje
 • AKIRATIS. Grigorij Čchartišvili. Japoniška savižudybė. Vertė L. Rybelis
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Paskutinė, aštuntoji (V. Kubiliaus „Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja“)
  Aleksandra Fomina. Juozas Erlickas – naujųjų laikų kinikas (J. Erlicko „Prisimynimai“)
  Ramutė Dragenytė. Salomėjos veltiniai (V. Daujotytės „Salomėja Nėris: fragmento poetika“)
  Feliksas Mačianskas. Žvėriškai liūdnas pasaulis… (R. Šavelio „Geriu žalią tylą“ / Atsiminimai apie Paulių Širvį)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Viktorija Daujotytė. „XX amžius buvo tarsi teatras…“
  M. Kontrimaitė. Tolstantis, bet išliekantis… / Antanui Kalanavičiui – 60
  V. Motiejūnas. Žinomas ir nežinomas Julius Kaupas
  A. Valionis. Latvių poezijos individualistas