literatūros žurnalas

2001 m. Nr. 2

 • Kornelijus Platelis. Licentia poetica
 • Jonas Liniauskas. Eilėraščiai
 • Herkus Kunčius. Barbarai šventykloje. Romanas
 • Onė Baliukonė. Netrukdomi laiko. Eilėraščiai
 • Joana Danutė Žilaitytė. Miniatiūros Charles Baudelaire. Iš „Splyno ir idealo“. Vertė S. Geda
 • Jirži Marek. Sutikti angelą. Apsakymas. Vertė S. Sabonis
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Elena Baliutytė. Dvikalbystė sovietmečio literatūros kritikoje
 • MOTIEJUI VALANČIUI – 200. Vanda Zabrskaitė. Tarp modernėjančios visuomenės galimybių
 • AKCENTAI. Mindaugas Kvietkauskas. Nenoriu neobaroko
 • RAŠYTOJAS IR JO LEKTŪRA. Valdas Kukulas. Tūkstančio kalbų mokymasis
 • NETOLIMŲ DIENŲ PĖDSAKAIS. Irena Kostkevičiūtė. Vincas Kisarauskas ir mes (Pabaiga)
 • AKIRATIS. Regina Čičinskaitė. Metafizinis Josifo Brodskio horizontas
 • RECENZIJOS. Šarūnė Trinkūnaitė. Dramatiškas šiuolaikiškumas (K. Sajos „Dramų turgus“)
  Silvija Garšvaitė. Peleniniu tiltu per pasaulį (E. Karnauskaitės „Tiltas iš pelenų“)
  Birutė Meržvinskaitė. Karsavino sugrįžimas (L. Karsavino „Toje akimirkoje – amžinybė“)
  Ramūnas Čičelis. Meniškumas ir populiarumas – konfliktas ar koegzistencija? (E. L. Masterso „Spūn Riverio antologija“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Valentinas Sventickas. „Nėra teisybės pasaulyje“