literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 12

 

 • Petras Dirgėla. Pasveikinimas ir apgailėjimas
 • Jonas Strielkūnas. Eilėraščiai
 • Ugnė Karvelis. Rytoj traukinių nebebus. Romanas (Pabaiga)
 • Vytautas Skripka. Eilėraščiai
 • Ema Mikulėnaitė. Kur? Apysaka
 • Nijolė Miliauskaitė. Eilėraščiai
 • IŠ LITERATŪRINIO PALIKIMO. Antano Vaičiulaičio archyvo nuotrupos
 • NETOLIMŲ DIENŲ PĖDSAKAIS. Liūtas Mockūnas. Knygų keliai į Lietuvą
 • MŪSŲ PUBLIKACIJA. Leonidas Donskis. Istorinis būtinumas ir istorinės alternatyvos
  Arnold J. Toynbee. Krikščionybė ir civilizacija
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Pranutė Jokimaitienė. Apie Gediminą ir save (Tęsinys)
 • RECENZIJOS. Jūratė Sprindytė. Moterims apie moteris (P. Orintaitės „Paslėpta žaizda. Daubiškės inteligentai”)
  Ričardas Pakalniškis. Jautrios sielos lyrika (R. Mikutavičiaus „Šviesos spalvos“)
  Algis Kalėda. Kūlgrinda faktų raiste (P. Dirgėlos „Anciliaus ežeras“)
  Valentinas Sventickas. Romanai ir mes laiko pinklėse (Alės Rūtos „Trumpa diena. Motinos rankos. Kelias į kairę“)
  Bonifacas Stundžia. Meilės lyrikos antologija („Erotika“)
 • TĖVYNĖS VARPAI. Albertas Zalatorius. Paskutinė Krėvės kelionė namo
  Henrikas Čigriejus. Prie žemės ir knygos