literatūros žurnalas

1992 m. Nr. 4

 • Eugenijus Ignatavičius. Sunku akmenėlį į kalnelį nešti
 • Henrikas Algis Čigriejus. Eilėraščiai
 • Vytautas Mačiuika. Savi ir svetimi. Politinis romanas (Pabaiga)
 • Eglė Juodvalkė. Eilėraščiai
 • Zita Čepaitė. Malvos istorija. Novelė
 • PALEI BALTIJĄ. Lydia Koidula. Eilėraščiai. Vertė B. Baltrušaitytė
 • Latvių apsakymai. Eva Rubene. Anglas. Vladis Spare. Izoliatoriuje. Vertė R. Zajančkauskaitė
 • LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA. Sigitas Geda. Ne klasika, bet… Juozas Aputis. Rūkų ir darganų novelės (Apie pirmąsias 1991 m. knygas)
 • AKCENTAI. Aleksandras Krasnovas. Antraip apie „Kodėl antraip?“ (B. Railos „Kodėl antraip?“)
 • APIE KŪRYBĄ IR SAVE. Dagys iš ekslibrio, arba Amžinas Paryžiaus nesusitaikėlis. Su dailininku Žibuntu Mikšiu kalbasi Vytautas Bikulčius
 • ESĖ. Vincas Natkevičius. H. G. Gadamerio ir A. Maceinos kolbos filosofija
 • ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI. Julija Maceinienė. Dienoraštis (Tęsinys)
  Rimvydas Šilbajoris. Pasidalijimas mintimis per Atlantą (Pradžia)
 • RECENZIJOS. Ričardas Pakalniškis. Bundančios sielos balsas (K. Grigaitytės „Tylos do­vana“)
  Bonifacas Stundžia. Lietuvių tremtinių poezija Italijoje (Canti lituani dalia Siberia)
  Zita Mažeikaitė. „Baltisk revy“, Nr. 2
  Simas Karaliūnas. „Symposium Balticum“
 • TĖVYNĖS VARPAI. Bronys Raila. Legendos (nedidelės), o rūpesčiai jautrūs